ČSN EN 22874 (770630) Zrušená norma

Obaly - Přepravní balení - Zkouška stohováním s použitím zkušebního lisu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví metodu vystavení přepravního balení podmínkám stohování s použitím lisu. Zkouška se může použít k hodnocení funkčních vlastností balení z hlediska jeho odolnosti nebo schopnosti chránit náplň před působením zatížení při stohování. Zkouška může být samostatnou zkouškou pro stanovení možných nežádoucích účinků při stohování (deformace, krabatění, zborcení nebo prasknutí) případně částí série zkoušek pro zjištění způsobilosti balení odolávat namáhání v systému oběhu, včetně rizika stohování. Tato zkouška stohováním se může aplikovat rovněž pro hodnocení ve zvláštních podmínkách zatížení, např. v tom případě, když spodní jednotka balení ve stohu spočívá na paletě prosté. V případě, že tlaková síla nepůsobí po celé ploše zkoušeného balení, je nutno vložit mezi balení a desku lisu odpovídající přídavné zařízení a tak simulovat podmínky při praktickém působení tlakových sil.
POZNÁMKA - Pro zkoušení přepravního balení stohováním statickou zátěží se použije jedna ze tří metod uvedená v ISO 2234. Metoda zkoušení přepravního balení stlačováním je uvedena v ISO 2872.

Označení ČSN EN 22874 (770630)
Katalogové číslo 21712
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963217123
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 12048 (770630)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)