ČSN EN ISO 4180 (770606) Zrušená norma

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek

ČSN EN ISO 4180 Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma zavádí obecná pravidla platná při sestavování programů zkoušek pro kompletní přepravní balení určené pro využití uvnitř jakéhokoliv distribučního systému, kromě balení používané pro přepravu nebezpečných věcí.
Pro známé distribuční prostředí s dostupnými experimentálními údaji (případ 1), poskytuje tato mezinárodní norma pokyn směřující k sestavení příslušných zkušebních programů.
Pro neznámé distribuční prostředí (případ 2) poskytuje tato mezinárodní norma zkušební programy v závislosti na hmotnosti zkušebního vzorku a na předpokládané místu určení.
Tato mezinárodní norma také uvádí hlediska, která by měla být zvážena při vyhodnocení kritérií pro přijetí takových balení, která již byla podrobena zkušebnímu programu.

Označení ČSN EN ISO 4180 (770606)
Katalogové číslo 87241
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2010
Datum účinnosti 1. 1. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963872414
Norma byla zrušena k 1. 7. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 4180 (770606)
Tato norma nahradila ČSN EN 24180-1 (770605) z března 1997
ČSN EN 24180-2 (770606) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)