ČSN EN ISO 3993 (656105) Aktuální vydání

Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru

ČSN EN ISO 3993 Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení hustoty nebo relativní hustoty zkapalněných ropných plynů a jiných lehkých uhlovodíků. Předepsaný přístroj nesmí být použit pro látky mající tlak par vyšší než 1,4 MPa (14 barů) (absolutní tlak par 1,5 MPa) při teplotě zkoušky. Upozornění - jestliže se pracuje se zkapalněnými lehkými uhlovodíky, musí se vzít v úvahu možná rizika. Požadavky národních, regionálních nebo interních bezpečnostních předpisů by měly být vždy přísně dodržovány. Jsou popsány různé postupy kalibrace, ale pouze jeden, který používá certifikovaný hustoměr je vhodný pro stanovení hustoty při výpočtu množství při dopravě nebo pro daňové účely.
Poznámka - Alternativní metoda pro výpočet hustoty zkapalněných ropných plynů po chromatografické analýe je popsána v ISO 6578.
Pro použití hustoměrů s teploměrem platí ustanovení uvedená v příloze.

Označení ČSN EN ISO 3993 (656105)
Katalogové číslo 42964
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1998
Datum účinnosti 1. 7. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963429649
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3993 (656105) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)