ČSN EN 1084 (492407) Zrušená norma

Překližované desky - Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy

ČSN EN 1084 Překližované desky - Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1084:1995. Definuje třídy úniku formaldehydu pro překližované desky podle hodnot stanovených metodou plynové analýzy. Tyto třídy jsou definovány v tabulce 1, a to takto:

Třída úniku Hodnota plynové analýzy *) [mgHCOH.m-3.h-1]
A <= 3,5
B <= 8
C > 8
*) Stanovená po 4 týdnech klimatizace zkušebních těles při teplotě 20 ± 2°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 ± 5 %

Norma neobsahuje údaj o tom, co zařazení do těchto tříd znamená. Odvolává se sice na mnoha místech na (ČSN) EN 717-2 (49 0163), která ale také hodnocení neobsahuje. Norma také povoluje provádět zkoušky do 3 dnů po výrobě s tím, že hodnota do <= 6 (třída úniku A) nebo <= 12 (třída úniku B) ukazuje na to, že tato překližovaná deska po 4 týdnech klimatizace pravděpodobně splní hodnoty uvedené v tabulce 1. ČSN EN 1084 (49 2407) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 1084 (492407)
Katalogové číslo 21729
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963217291
Norma byla zrušena k 1. 10. 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)