ICS 79.060.10 - Překližované desky

ČSN EN 313-1 (490013) - srpen 1999 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 313-2 (490013) - říjen 2000 aktuální vydání

Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie

230 Kč

ČSN EN 314-1 (490173) - srpen 2005 aktuální vydání

Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 314-2 (490173) - září 1995

Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky

125 Kč

ČSN EN 12369-2 (491717) - únor 2012 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky

230 Kč

ČSN EN 315 (492404) - květen 2001 aktuální vydání

Překližované desky - Rozměrové tolerance

125 Kč

ČSN EN 635-1 (492405) - červen 1996

Překližované desky podle vzhledu povrchu. Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 635-2 (492405) - březen 1997

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřeviny

190 Kč

ČSN EN 635-3 (492405) - březen 1997

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny

190 Kč

ČSN EN 635-5 (492405) - říjen 1999

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Metody měření a vyjádření znaků a vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14272 (492408) - květen 2012

Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 1099 (492409) - srpen 2013

Překližované desky - Biologická trvanlivost - Návod pro hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 636 +A1 (492419) - listopad 2015 aktuální vydání

Překližované desky - Požadavky

340 Kč

ČSN 49 2460 (492460) - červenec 1965

Letecké preglejky

190 Kč

ČSN EN 16351 (732832) - červenec 2016

Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč