ČSN EN 838 (833632) Zrušená norma

Ovzduší na pracovišti - Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 838 Ovzduší na pracovišti - Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par - Požadavky a zkušební metody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 838:1995. Tato evropská norma určuje prováděcí požadavky a metody zkoušky za stanovených laboratorních podmínek pro difusní zařízení k odběru vzorků, používané k určení plynů a par v ovzduší na pracovišti. Další navrhované zkoušky určené k ověření, zda odebraná velikost difusního vzorku postihuje všechny vlivy prostředí, jsou v uvedeném rozsahu použití popsány v přílohách C a D. Pokud difusní sonda k odběru vzorku pro měření jednotlivých chemických látek nesplňuje požadavky této evropské normy, doporučuje se používat difusní sondy, jejíž provedení se nejvíce blíží k určeným požadavkům. Normalizovány jsou následující kapitoly: 4 - Značky a zkratky, 5 - Požadavky, 6 - Všeobecné zkušební podmínky, 7 - Zkušební metody, 8 - Třídy hodnocení, 9 - Zpráva o zkoušce, 10 - Značení. Pro správné pochopení normalizovanému předmětu je nesmírně důležití národní příloha NA, která "uvádí" na pravou míru" neobvyklou nomenklaturu normy: Pod pojmem "difuzní sonda" norma rozumí pasivní dosimetry. Pod pojmem "limitní hodnota - limit value" rozumí v ČR používanou průměrnou hodnotu NPK-P, nikoliv hodnotu mezní apod. Je to jeden z mála příkladů překladu, který místo doslovného (a nesrozumitelného) přeložení neobvyklých pojmů volil - tam, kde to bylo možné - obsahově a významově jasný a v ČR srozumitelný převod. ČSN EN 838 (83 3632) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 838 (833632)
Katalogové číslo 21327
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963213279
Norma byla zrušena k 1. 10. 2010
a nahrazena ČSN EN 838 (833632)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)