ČSN ISO 10705-1 (757871)

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů

ČSN ISO 10705-1 Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10705-1:1995. Skládá se z dvou částí: 1 - Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů, 2 - Kvantitativní stanovení somatických kolifágů. Norma specifikuje metodu pro průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů pomocí inkubace vzorku s příslušným hostitelským kmenem (bakteriálním). Metodu lze použít pro všechny druhy vod, sedimentů a kalů, pokud je nutné, pak po zředění. V případě malého počtu může být nezbytné zkoncentrování; pro tento postup bude zpracována samostatná část ISO 10705. Metoda může být použita i pro extrakty z jedlých mořských měkkýšů (ústřic), eventuálně korýšů. V závislosti na relativní abundanci F-specifických RNA bakteriofágů k mikroorganismům pozadí, jsou nutné doplňující konfirmační testy - ty jsou rovněž specifikovány v této části ISO 10705. Přítomnost F-specifických RNA bakteriofágů ve vzorku vody obecně indikuje znečištění odpadními vodami obsahujícími humánní či živočišné fekálie. Jejich přežívání v prostředí a odstraňování při všeobecně užívaných procesech čištění vody, jakož i jejich koncentrování či zadržování v tělech měkkýšů je podobné témuž u humánních enterických virů pocházejících z potravin či vody, například enterovirů, virů hepatitis A a rotavirů. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vzorek se smíchá s malým objemem polotekutého kultivačního média. Přidá se kultura bakteriálního kmene a obsah se naleje na povrch pevného kultivačního média. Po příslušné inkubaci se na miskách odečítají viditelné plaky. Pokud je to nutné, provede se současně potvrzující test na paralelních plotnách s přídavkem RNázy. Výsledky se vyjadřují jako počet plaky tvořících jednotek (PTJ) v určité objemové jednotce." Z normy dále vyjímáme kapitolu 5 Bezpečnostní opatření, která uvádí: "Jako hostitelský kmen se užívá Salmonella typhimurium - mutant s nízkou patogenitou. S tímto bakteriálním druhem se musí pracovat podle příslušných národních nebo bezpečnostních předpisů. F-specifické RNA bakteriofágy nejsou patogenní pro člověka nebo živočichy, ale jsou velice rezistentní vůči vyschnutí. Proto musí být dodržována příslušná preventivní opatření proti křížové kontaminaci zkoušených materiálů, zejména při vyšetřování kultur s vysokým titrem nebo manipulaci s nimi nebo při inkubaci kultur hostitelských kmenů. Takové postupy musí být prováděny ve speciální infekční laboratoři nebo alespoň ve vyhrazeném prostoru laboratoře." Postup zkoušky je podrobně popsán. Za pozornost stojí tato - v informativní příloze C uvedená - Výstraha: Chloroform je karcinogenní látka. Proto je nutno dodržovat předepsaná nebo jiná alternativní bezpečnostní opatření. ČSN ISO 10705-1 (75 7871) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN ISO 10705-1 (757871)
Katalogové číslo 20977
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963209777
Změny a opravy Z1 4.02t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10705-2 (757871)
Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů

ČSN ISO 10705-3 (757871)
Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody