Třída 7578 - Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 19458 (757801) - duben 2007

Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu

340 Kč

ČSN EN ISO 8199 (757810) - červen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami

550 Kč

ČSN ISO 7704 (757812) - únor 1994

Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 6222 (757821) - březen 2000

Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média

125 Kč

ČSN EN ISO 7899-1 (757831) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků v povrchových a odpadních vodách - Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)

340 Kč

ČSN EN ISO 7899-2 (757831) - duben 2001

Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN 75 7835 (757835) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli

190 Kč

ČSN EN ISO 9308-1 (757836) - duben 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

355 Kč

ČSN EN ISO 9308-2 (757836) - říjen 2014

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu

440 Kč

ČSN EN ISO 9308-3 (757836) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)

340 Kč

ČSN 75 7837 (757837) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách

125 Kč

ČSN 75 7841 (757841) - květen 1999

Jakost vod - Stanovení mezofilních bakterií

190 Kč

ČSN 75 7842 (757842) - květen 1999

Jakost vod - Stanovení psychrofilních bakterií

190 Kč

ČSN EN ISO 16266 (757850) - září 2008

Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů

230 Kč

ČSN ISO 19250 (757855) - duben 2011

Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

372 Kč

ČSN EN 26461-1 (757861) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986)

125 Kč

ČSN EN 26461-2 (757861) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů (ISO 6461-2:1986)

125 Kč

ČSN EN ISO 14189 (757865) - březen 2017

Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů

230 Kč

ČSN EN ISO 10705-2 (757871) - duben 2002

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů

340 Kč

ČSN ISO 10705-1 (757871) - březen 1997

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.02t

262 Kč

ČSN ISO 10705-3 (757871) - listopad 2020

Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody

230 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - prosinec 2010

Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter

230 Kč

ČSN EN ISO 11731 (757881) - leden 2018

Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella

440 Kč

ČSN EN 14486 (757885) - listopad 2005

Jakost vod - Stanovení lidských enterovirů pomocí zkoušky jednovrstvých plaků

230 Kč

ČSN EN ISO 19493 (757890) - prosinec 2007

Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč