ČSN EN ISO 9308-2 (757836)

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu

ČSN EN ISO 9308-2 Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9308 specifikuje metodu pro stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií ve vodě. Metoda je založena na růstu cílových organismů v tekutém médiu a na výpočtu "nejpravděpodobnějšího počtu" (MPN) organismů s použitím tabulek MPN. Tuto metodu je možné použít pro všechny typy vod, včetně vod obsahujících přijatelné množství suspendovaných látek a vysoký počet doprovodných heterotrofních bakterií. Nesmí se však používat pro stanovení koliformních bakterií v mořské vodě. Při používání pro stanovení E. coli v mořských vodách se typicky požaduje ředění 1:10 sterilní vodou, ačkoli bylo prokázáno, že metoda může být použita pro některé mořské vody, které mají nižší koncentraci solí, než je obvyklé. Pokud nejsou k dispozici údaje, které by podpořily použití této metody bez ředění, používá se ředění 1:10. Tato metoda spočívá na detekci of E. coli, která je založena na produkci enzymu D glukuronidázy, a proto nedetekuje mnoho enterohemoragických kmenů E. coli, které obvykle tento enzym neprodukují. Navíc existuje malý počet dalších kmenů E. coli, které neprodukují D glukuronidázu.

Označení ČSN EN ISO 9308-2 (757836)
Katalogové číslo 96142
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963961422
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9308-1 (757836)
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

ČSN EN ISO 9308-3 (757836)
Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)