ČSN EN ISO 9308-1 (757836) Aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

ČSN EN ISO 9308-1 Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9308 specifikuje metodu pro stanovení Escherichia coli (E. coli) a koliformních bakterií ve vodě. Metoda je založena na membránové filtraci, následné kultivaci na chromogenním kultivačním médiu a stanovení počtu sledovaných organismů ve vzorku. Kvůli nízké selektivitě diferenciačního kultivačního média může růst doprovodné mikroflóry rušit spolehlivé stanovení počtu E. coli a koliformních bakterií, například v povrchových vodách nebo ve vodách z mělkých studní. Pro tyto typy vod není tato metoda vhodná. Tato část ISO 9308 je vhodná zejména pro vody s nízkým počtem bakterií, u kterých na chromogenním médiu Chromogenic Coliform Agar (CCA) naroste celkem méně než 100 kolonií. Může to být pitná voda, dezinfikovaná voda z plaveckých bazénů nebo voda na výstupu z úpraven vody.
.

Označení ČSN EN ISO 9308-1 (757836)
Katalogové číslo 97053
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963970530
Změny a opravy A1 8.17t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9308-1 (757836) z září 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9308-2 (757836)
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu

ČSN EN ISO 9308-3 (757836)
Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)