ČSN EN ISO 9308-3 (757836)

Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)

ČSN EN ISO 9308-3 Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9308-3:1998. Evropská norma EN ISO 9308-3:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9308-3:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třetí část mezinárodní (ČSN EN) ISO 9308 určuje miniaturizovanou metodu pro stanovení Escherichia coli (E. coli) v povrchových a odpadních vodách v tekutém kultivačním médiu. Metoda je použitelná pro všechny druhy povrchových i odpadních vod, zvláště pro vody s vyšším obsahem nerozpuštěných látek. Metoda není vhodná pro pitné vody a další druhy vod, v nichž je počet mikroorganismů nižší než 15 ve 100 ml. Metoda též není vhodná pro stanovení jiných koliformních bakterií než E. coli. Princip metody i postup při jejím provádění je podrobně popsán. Za pozornost stojí v kapitole 7 tato VÝSTRAHA - N,N-dimethylformamid je toxický a může způsobit rakovinu. Je škodlivý po vdechnutí, při styku s kůží nebo po polknutí. Proto je nutné pracovat v digestoři. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Odběr vzorků, kapitolu 7 - Kultivační média a zřeďovací roztoky, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Vyjadřování výsledků, kapitolu 10 - Protokol o zkoušce a kapitolu 11 - Údaje o shodnosti. Norma dále uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, normativní Přílohy E, F, informativní Přílohu G a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 9308-3 (75 7836) byla vydána v lednu 2000.

Označení ČSN EN ISO 9308-3 (757836)
Katalogové číslo 57615
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963576152
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9308-1 (757836)
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

ČSN EN ISO 9308-2 (757836)
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu