ICS 07.100.20 - Mikrobiologie vody

ČSN EN 16493 (757012) - březen 2015

Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů

230 Kč

ČSN EN ISO 13843 (757015) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod

570 Kč

ČSN EN ISO 17994 (757017) - srpen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami

340 Kč

ČSN EN 16421 (757335) - červen 2015

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů

550 Kč

ČSN EN ISO 10712 (757733) - prosinec 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas)

230 Kč

ČSN EN ISO 9408 (757770) - červenec 2000

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

230 Kč

ČSN EN ISO 9439 (757771) - duben 2001

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

ČSN EN ISO 9888 (757772) - březen 2000

Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda)

230 Kč

ČSN ISO 10707 (757773) - červen 1996

Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

262 Kč

ČSN EN ISO 9887 (757774) - prosinec 1996

Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)

230 Kč

ČSN EN ISO 7827 (757775) - červenec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

230 Kč

ČSN EN ISO 11734 (757778) - říjen 1999

Jakost vod - Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek kalem z anaerobní stabilizace - Metoda stanovení produkce bioplynu

230 Kč

ČSN EN ISO 8199 (757810) - červen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami

550 Kč

ČSN EN ISO 6222 (757821) - březen 2000

Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média

125 Kč

ČSN EN ISO 7899-1 (757831) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků v povrchových a odpadních vodách - Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)

340 Kč

ČSN EN ISO 7899-2 (757831) - duben 2001

Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN 75 7835 (757835) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli

190 Kč

ČSN EN ISO 9308-1 (757836) - duben 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

355 Kč

ČSN EN ISO 9308-2 (757836) - říjen 2014

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu

440 Kč

ČSN EN ISO 9308-3 (757836) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)

340 Kč

ČSN 75 7837 (757837) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách

125 Kč

ČSN ISO 19250 (757855) - duben 2011

Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

372 Kč

ČSN EN ISO 14189 (757865) - březen 2017

Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů

230 Kč

ČSN EN ISO 10705-2 (757871) - duben 2002

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů

340 Kč

ČSN ISO 10705-1 (757871) - březen 1997

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.02t

262 Kč

ČSN ISO 10705-3 (757871) - listopad 2020

Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody

230 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - prosinec 2010

Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - květen 2021 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter

340 Kč

ČSN EN ISO 11731 (757881) - leden 2018

Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella

440 Kč

ČSN EN 14486 (757885) - listopad 2005

Jakost vod - Stanovení lidských enterovirů pomocí zkoušky jednovrstvých plaků

230 Kč