ČSN EN 625 (075325) Zrušená norma

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost

ČSN EN 625 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 625:1995. Tato norma doplňuje normy EN 297, prEN 483 a prEN 677, dále jen "normy na kotle". Stanoví zvláštní požadavky na konstrukci, bezpečnost, racionální využívání energie, provozní způsobilost, roztřídění, označování a zkušební metody týkající se kombinovaných kotlů provozovaných za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. Příprava teplé užitkové vody v závislosti na konstrukci zařízení zabudovaného buď uvnitř, nebo vně kotle může být průtoková nebo akumulační, přičemž kotel včetně odpovídajícího zařízení k přípravě teplé užitkové vody a otopná soustava ústředního vytápění se provozuje jako jednotka. Tato norma neplatí pro dva nezávisle na sobě provozované spotřebiče jako je kotel pro ústřední vytápění a ohřívač užitkové vody zabudované pod společným pláštěm, a to i za předpokladu, že spaliny z obou spotřebičů jsou odváděny společným kouřovodem. Tato norma se týká pouze typové zkoušky. Normalizované požadavky jsou soustředěny zejména do: kapitoly 4 - Požadavky na konstrukci, kapitoly 5 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitoly 6 - Zkušební metody a kapitoly 7 - Označování a návody. ČSN EN 625 (07 5325) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 625 (075325)
Katalogové číslo 21585
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963215853
Změny a opravy Z1 3.17t
Norma byla zrušena k 31. 7. 2017
a nahrazena ČSN EN 15502-2-2 (075316)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)