ČSN EN ISO 3451-4 (640219) Zrušená norma

Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3451 specifikuje tři metody stanovení obsahu popela polyamidů. Při stanovení se používají všeobecné postupy uvedené v ISO 3451-1. V případě neplněných materiálů se používá metoda C popsaná v ISO 3451-1. Ke stanovení obsahu popela plněných materiálů a materiálů vyztužených skleněnými vlákny se používá metoda A popsaná v ISO 3451-1. U materiálů se sníženou hořlavostí vyztužených skleněnými vlákny je metoda upravena tak, aby bylo možné vyloučit přítomný oxid antimonitý.

Označení ČSN EN ISO 3451-4 (640219)
Katalogové číslo 26062
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963260624
Norma byla zrušena k 1. 5. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 3451-4 (640219)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3451-4 (640219) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3451-1 (640219)
Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody

ČSN EN ISO 3451-5 (640219)
Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid