ICS 83.080.20 - Termoplasty

ČSN EN 1778 (056825) - srpen 2002 aktuální vydání

Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů

570 Kč

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření

230 Kč

ČSN EN ISO 293 (640207) - únor 2006

Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů

190 Kč

ČSN EN ISO 294-1 (640210) - únor 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

350 Kč

ČSN EN ISO 294-2 (640210) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - březen 2004

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1624 (640212) - září 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza mokrým způsobem

190 Kč

ČSN EN ISO 3451-4 (640219) - duben 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3451-5 (640219) - leden 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4610 (640220) - červenec 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza použitím prosévacího přístroje s proudem vzduchu

190 Kč

ČSN 64 0312 (640312) - srpen 1984

Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny

125 Kč

ČSN EN ISO 1158 (640323) - červen 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru

190 Kč

ČSN EN ISO 1264 (640326) - září 1998

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení pH vodného výluhu

125 Kč

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - listopad 1999

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích použitím kapilárního viskozimetru - Část 2: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 2: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - listopad 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny

190 Kč

ČSN EN ISO 1628-5 (640355) - září 2015

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)

340 Kč

ČSN 64 0532 (640532) - leden 1993

Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu

125 Kč

ČSN 64 0533 (640533) - leden 1993

Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23 °C

65 Kč

ČSN 64 0600 (640600) - leden 1993

Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení

65 Kč

ČSN 64 0766 (640766) - květen 1979

Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek

190 Kč

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 1133-2 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost

230 Kč

ČSN EN ISO 19064-1 (642601) - leden 2017

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19064-2 (642601) - říjen 2020

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19065-1 (642602) - červen 2015

Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitryl-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 1: Systém pro označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19065-2 (642602) - říjen 2019

Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1622-1 (642610) - říjen 2012 aktuální vydání

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

190 Kč

ČSN EN ISO 24022-2 (642610) - prosinec 2020

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19063-1 (642611) - leden 2017

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2897-2 (642611) - červen 2004 aktuální vydání

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 19062-1 (642720) - leden 2017

Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19062-2 (642720) - říjen 2019

Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19066-1 (642740) - březen 2015

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19066-2 (642740) - říjen 2020

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17855-1 (643010) - květen 2015

Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

190 Kč

ČSN EN ISO 17855-2 (643010) - září 2016

Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11542-2 (643030) - říjen 1999

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylén (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 21304-1 (643030) - říjen 2019

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21301-1 (643040) - srpen 2019

Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21301-2 (643040) - srpen 2019

Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19069-1 (643051) - září 2015

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN ISO 19069-2 (643051) - září 2016

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4577 (643056) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Polypropylen a kopolymery polypropylenu - Stanovení termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21970-1 (643075) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21970-2 (643075) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21302-1 (643080) - prosinec 2019

Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21302-2 (643080) - prosinec 2019

Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12118 (643165) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Stanovení obsahu vlhkosti v plastech coulometrickou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 19892 (643183) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 3200 (643200) - červen 1990

Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.92, Z2 10.98t

262 Kč

ČSN EN ISO 1265 (643201) - červen 2007 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic

190 Kč

ČSN EN ISO 4608 (643203) - září 1999

Plasty - Homopolymery vinylchloridu pro obecné použití - Stanovení absorpce změkčovadla za pokojové teploty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 11468 (643204) - červen 2000

Plasty - Příprava past z polyvinylchloridu (PVC) pro zkušební účely - Ponořovací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 4612 (643205) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 305 (643208) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 182-2 (643209) - březen 2000

Plasty - Stanovení tendence sloučenin a produktů založených na homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a další kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 2: pH - metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 182-3 (643209) - červen 2001

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 3: Konduktometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 182-4 (643209) - červen 2001

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 4: Potenciometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21306-1 (643210) - říjen 2019

Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21306-2 (643210) - říjen 2019

Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15860 (643220) - únor 2019 aktuální vydání

Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 24023-1 (643230) - prosinec 2020

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24023-2 (643230) - prosinec 2020

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1060-1 (643250) - prosinec 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 1060-2 (643250) - prosinec 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností

190 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - duben 2009 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1269 (643252) - květen 2007

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody)

125 Kč

ČSN EN ISO 8985 (643310) - prosinec 1998

Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24026-1 (643401) - prosinec 2020

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24026-2 (643401) - prosinec 2020

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1110 (643607) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11337 (643608) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16396-1 (643610) - září 2015

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování, značení výrobků a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - září 2017

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20568-1 (643801) - prosinec 2017

Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20568-2 (643801) - prosinec 2017

Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21309-1 (643901) - srpen 2019

Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21309-2 (643901) - srpen 2019

Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15023-2 (643902) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - duben 2020 aktuální vydání

Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20028-2 (644101) - říjen 2017

Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20029-1 (644102) - srpen 2018

Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20029-2 (644102) - srpen 2018

Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 585 (644301) - leden 2000

Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení obsahu vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 1061 (644302) - leden 2000

Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení volné kyselosti

125 Kč

ČSN EN ISO 1598 (644305) - červen 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení nerozpustných částic

125 Kč

ČSN EN ISO 1599 (644306) - leden 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení snížení viskozity při lisování

190 Kč

ČSN EN ISO 1600 (644307) - leden 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení absorpce světla lisovanými vzorky připravenými při různých dobách zahřívání

190 Kč

ČSN EN ISO 21305-1 (644420) - srpen 2019

Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21305-2 (644420) - srpen 2019

Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20557-1 (645101) - leden 2019

Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20557-2 (645101) - únor 2019

Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 29988-1 (645703) - červenec 2020 nové vydání

Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 29988-2 (645703) - prosinec 2018

Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24025-1 (645705) - prosinec 2020

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24025-2 (645705) - prosinec 2020

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20558-1 (645706) - srpen 2019

Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20558-2 (645706) - srpen 2019

Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23153-1 (645707) - září 2020

Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23153-2 (645707) - srpen 2020

Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15342 (645801) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů

230 Kč

ČSN EN 15343 (645802) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

190 Kč

ČSN EN 15344 (645803) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

230 Kč

ČSN EN 15345 (645804) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů

190 Kč

ČSN EN 15346 (645805) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů

340 Kč

ČSN EN 15347 (645806) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

190 Kč

ČSN EN 15348 (645807) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16861 (645812) - prosinec 2015

Plasty - Recyklované plasty - Stanovení vybraných referenčních látek v recyklovaných polyethylentereftalátech (PET) pro potravinářské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15334 (646923) - září 2007

Sanitární zařízení - Metakrylátové disperze s vysokým obsahem plniva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17271 (746701) - leden 2020

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 477 (746702) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 478 (746703) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 479 (746704) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení smrštění po tepelném namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč