Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 83.080.20 - Termoplasty

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
62350

ČSN EN 1778 (056825) - srpen 2002 aktuální vydání

Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů

570 Kč vč. DPH
505101

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření

230 Kč vč. DPH
75298

ČSN EN ISO 293 (640207) - únor 2006

Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů

190 Kč vč. DPH
504176

ČSN EN ISO 294-1 (640210) - únor 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

350 Kč vč. DPH
56056

ČSN EN ISO 294-2 (640210) - srpen 1999

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t


Norma bude zrušena k 1. srpnu 2019 (zobrazit náhrady).

190 Kč vč. DPH
507406

ČSN EN ISO 294-2 (640210) - červenec 2019 nové vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69980

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - březen 2004 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

230 Kč vč. DPH
68316

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - září 2003

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2019 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
507412

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - červenec 2019 nové vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504529

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
85753

ČSN EN ISO 8986-2 (640211) - květen 2010 aktuální vydání

Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
65480

ČSN EN ISO 1624 (640212) - září 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza mokrým způsobem

190 Kč vč. DPH
26063

ČSN EN ISO 4613-2 (640217) - srpen 1997 aktuální vydání

Plasty - Materiály z ethylén-vinylacetátu (E/VAC) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.00t, A1 11.04t


287 Kč vč. DPH
60941

ČSN EN ISO 3451-4 (640219) - duben 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
65758

ČSN EN ISO 3451-5 (640219) - leden 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
65085

ČSN EN ISO 4610 (640220) - červenec 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza použitím prosévacího přístroje s proudem vzduchu

190 Kč vč. DPH
29754

ČSN 64 0312 (640312) - srpen 1984

Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny

125 Kč vč. DPH
55592

ČSN EN ISO 1158 (640323) - červen 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru

190 Kč vč. DPH
52854

ČSN EN ISO 1264 (640326) - září 1998

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení pH vodného výluhu

125 Kč vč. DPH
57283

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - listopad 1999

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích použitím kapilárního viskozimetru - Část 2: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
87147

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - listopad 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny

190 Kč vč. DPH
97778

ČSN EN ISO 1628-5 (640355) - září 2015

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95491

ČSN EN ISO 306 (640521) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)

340 Kč vč. DPH
32041

ČSN ISO 9113 (640531) - leden 1993

Plasty. Termoplasty z polypropylénu (PP) a kopolymérů propylénu - stanovení indexu izotakticity

125 Kč vč. DPH
32042

ČSN 64 0532 (640532) - leden 1993

Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu

125 Kč vč. DPH
32043

ČSN 64 0533 (640533) - leden 1993

Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23 °C

65 Kč vč. DPH
32044

ČSN 64 0600 (640600) - leden 1993

Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení

65 Kč vč. DPH
4704

ČSN 64 0766 (640766) - květen 1979

Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek

190 Kč vč. DPH
91023

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda

340 Kč vč. DPH
91024

ČSN EN ISO 1133-2 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost

230 Kč vč. DPH
501018

ČSN EN ISO 19064-1 (642601) - leden 2017

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
56906

ČSN EN ISO 4894-2 (642601) - leden 2000

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97073

ČSN EN ISO 19065-1 (642602) - červen 2015

Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitryl-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 1: Systém pro označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
69949

ČSN EN ISO 6402-2 (642602) - červenec 2004 aktuální vydání

Plasty - Houževnatý akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
91472

ČSN EN ISO 1622-1 (642610) - říjen 2012 aktuální vydání

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

190 Kč vč. DPH
57877

ČSN EN ISO 1622-2 (642610) - únor 2000

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

190 Kč vč. DPH
501010

ČSN EN ISO 19063-1 (642611) - leden 2017

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
70444

ČSN EN ISO 2897-2 (642611) - červen 2004 aktuální vydání

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč vč. DPH
501017

ČSN EN ISO 19062-1 (642720) - leden 2017

Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
70509

ČSN EN ISO 2580-2 (642720) - červen 2004 aktuální vydání

Plasty - Akrylonitril/butadien/styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč vč. DPH
69948

ČSN EN ISO 10366-2 (642740) - červenec 2004

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96631

ČSN EN ISO 19066-1 (642740) - březen 2015

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97246

ČSN EN ISO 17855-1 (643010) - květen 2015

Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

190 Kč vč. DPH
500188

ČSN EN ISO 17855-2 (643010) - září 2016

Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63415

ČSN EN ISO 11542-1 (643030) - prosinec 2001

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

190 Kč vč. DPH
57222

ČSN EN ISO 11542-2 (643030) - říjen 1999

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylén (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t


360 Kč vč. DPH
58068

ČSN EN ISO 4613-1 (643040) - únor 2000

Plasty - Ethylén-vinylacetát (E/VAC) pro tváření - Část 1: Označování a specifikace

190 Kč vč. DPH
97779

ČSN EN ISO 19069-1 (643051) - září 2015

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč vč. DPH
500179

ČSN EN ISO 19069-2 (643051) - září 2016

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
58815

ČSN EN ISO 4577 (643056) - srpen 2000

Plasty - Kopolymery polypropylenu - Stanovení termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč vč. DPH
506652

ČSN EN ISO 21970-1 (643075) - duben 2019

Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506653

ČSN EN ISO 21970-2 (643075) - duben 2019

Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
85752

ČSN EN ISO 8986-1 (643080) - květen 2010 aktuální vydání

Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
52747

ČSN EN 12118 (643165) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Stanovení obsahu vlhkosti v plastech coulometrickou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
506656

ČSN EN ISO 19892 (643183) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
29868

ČSN 64 3200 (643200) - červen 1990

Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.92, Z2 10.98t


262 Kč vč. DPH
78682

ČSN EN ISO 1265 (643201) - červen 2007 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic

190 Kč vč. DPH
56571

ČSN EN ISO 4608 (643203) - září 1999

Plasty - Homopolymery vinylchloridu pro obecné použití - Stanovení absorpce změkčovadla za pokojové teploty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč vč. DPH
58813

ČSN EN ISO 11468 (643204) - červen 2000

Plasty - Příprava past z polyvinylchloridu (PVC) pro zkušební účely - Ponořovací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
58812

ČSN EN ISO 4612 (643205) - srpen 2000

Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2019 (zobrazit náhrady).

32 Kč vč. DPH
507408

ČSN EN ISO 4612 (643205) - červenec 2019 nové vydání

Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
57952

ČSN EN ISO 305 (643208) - únor 2000

Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy

125 Kč vč. DPH
57443

ČSN EN ISO 182-2 (643209) - březen 2000

Plasty - Stanovení tendence sloučenin a produktů založených na homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a další kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 2: pH - metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
61097

ČSN EN ISO 182-3 (643209) - červen 2001

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 3: Konduktometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
61098

ČSN EN ISO 182-4 (643209) - červen 2001

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 4: Potenciometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
57776

ČSN EN ISO 1163-1 (643210) - leden 2000

Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

190 Kč vč. DPH
57775

ČSN EN ISO 1163-2 (643210) - leden 2000

Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč vč. DPH
506140

ČSN EN 15860 (643220) - únor 2019 nové vydání

Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
57772

ČSN EN ISO 2898-1 (643230) - leden 2000

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

190 Kč vč. DPH
85064

ČSN EN ISO 2898-2 (643230) - únor 2010 aktuální vydání

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

190 Kč vč. DPH
57774

ČSN EN ISO 1060-1 (643250) - prosinec 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

190 Kč vč. DPH
57773

ČSN EN ISO 1060-2 (643250) - prosinec 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností

190 Kč vč. DPH
82361

ČSN EN ISO 6401 (643251) - duben 2009 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
78413

ČSN EN ISO 1269 (643252) - květen 2007

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody)

125 Kč vč. DPH
52979

ČSN EN ISO 8985 (643310) - prosinec 1998

Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
76340

ČSN EN ISO 8257-1 (643401) - listopad 2006

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76339

ČSN EN ISO 8257-2 (643401) - listopad 2006

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
80099

ČSN EN ISO 307 (643605) - prosinec 2007 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t


475 Kč vč. DPH
54014

ČSN EN ISO 1110 (643607) - leden 1999

Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles

125 Kč vč. DPH
87910

ČSN EN ISO 11337 (643608) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97777

ČSN EN ISO 16396-1 (643610) - září 2015

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování, značení výrobků a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502683

ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - září 2017

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503387

ČSN EN ISO 20568-1 (643801) - prosinec 2017

Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503388

ČSN EN ISO 20568-2 (643801) - prosinec 2017

Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
76345

ČSN EN ISO 14663-1 (643901) - listopad 2006

Plasty - Kopolymery ethylen-vinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76346

ČSN EN ISO 14663-2 (643901) - listopad 2006

Plasty - Kopolymery ethylen-vinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503130

ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76336

ČSN EN ISO 15023-2 (643902) - listopad 2006

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502913

ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - říjen 2017

Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502912

ČSN EN ISO 20028-2 (644101) - říjen 2017

Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504953

ČSN EN ISO 20029-1 (644102) - srpen 2018

Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504957

ČSN EN ISO 20029-2 (644102) - srpen 2018

Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
57875

ČSN EN ISO 585 (644301) - leden 2000

Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení obsahu vlhkosti

125 Kč vč. DPH
57869

ČSN EN ISO 1061 (644302) - leden 2000

Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení volné kyselosti

125 Kč vč. DPH
58822

ČSN EN ISO 1598 (644305) - červen 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení nerozpustných částic

125 Kč vč. DPH
57868

ČSN EN ISO 1599 (644306) - leden 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení snížení viskozity při lisování

190 Kč vč. DPH
57867

ČSN EN ISO 1600 (644307) - leden 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení absorpce světla lisovanými vzorky připravenými při různých dobách zahřívání

190 Kč vč. DPH
75913

ČSN EN ISO 7391-1 (644420) - září 2006 aktuální vydání

Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
75912

ČSN EN ISO 7391-2 (644420) - září 2006 aktuální vydání

Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
505955

ČSN EN ISO 20557-1 (645101) - leden 2019

Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506139

ČSN EN ISO 20557-2 (645101) - únor 2019

Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
505746

ČSN EN ISO 29988-1 (645703) - prosinec 2018

Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505742

ČSN EN ISO 29988-2 (645703) - prosinec 2018

Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502247

ČSN EN ISO 25137-1 (645705) - červenec 2017

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502248

ČSN EN ISO 25137-2 (645705) - červenec 2017

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
81552

ČSN EN 15342 (645801) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů

230 Kč vč. DPH
81551

ČSN EN 15343 (645802) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

190 Kč vč. DPH
81542

ČSN EN 15344 (645803) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

230 Kč vč. DPH
81550

ČSN EN 15345 (645804) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů

190 Kč vč. DPH
97563

ČSN EN 15346 (645805) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů

340 Kč vč. DPH
81543

ČSN EN 15347 (645806) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

190 Kč vč. DPH
97536

ČSN EN 15348 (645807) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů

230 Kč vč. DPH
98341

ČSN P CEN/TS 16861 (645812) - prosinec 2015

Plasty - Recyklované plasty - Stanovení vybraných referenčních látek v recyklovaných polyethylentereftalátech (PET) pro potravinářské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
79316

ČSN EN 15334 (646923) - září 2007

Sanitární zařízení - Metakrylátové disperze s vysokým obsahem plniva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504970

ČSN EN 477 (746702) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504971

ČSN EN 478 (746703) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
504972

ČSN EN 479 (746704) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení smrštění po tepelném namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
59596

ČSN EN 513 (746705) - srpen 2000

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Stanovení odolnosti při vystavení umělým povětrnostním vlivům

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2019 (zobrazit náhrady).

190 Kč vč. DPH