ČSN 64 3200 (643200)

Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia

ČSN 64 3200 Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro emulzní a suspenzní polyvinylchlorid ve formě prášku. Uvádí všeobecné ustanovení a metody stanovení vlastností. Polyvinylchlorid (dále len PVC) je makromolekulární látka patřící do skupiny termoplastů. Je to bílý prášek bez chuti, zápachu a mechanických nečistot. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl.1.3) je pouze uvedeno, že PVC hoří jen při přímém styku s plamenem. Technické požadavky jednotlivých typů PVC a jejich doporučené použití uvádějí přidružené normy jakosti ČSN 64 3201 a ČSN 64 3202. Pro PVC určený pro výrobu předmětů, při kterých se požaduje zdravotní neškodnost, případně který se bude přímo používat pro styk s poživatinami platí příslušné směrnice ministerstva zdravotnictví ČS a SR. V části "stanovení vlastností" (čl.3.1) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování se v čl.4.3 nepředepisuje speciální označení. Pouze pro skladování se v čl.4.5 uvádějí obecné požadavky neskladovat s organickými rozpouštědly. Konečně v příloze jsou údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující PVC jako prach, který obsahuje méně něž 10 ppm monomeru (vinylchlorid) a uvádějící obecná technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též uvedena orientační NPK-P, a to 6 mg.m-3. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený soubor hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 64 3200 byla schválena 29.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 64 3200 z 1.8.1974.

Označení ČSN 64 3200 (643200)
Katalogové číslo 29868
Cena 230 Kč230
Datum schválení 29. 6. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963298689
Změny a opravy Z1 2.92, Z2 10.98t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 32 00
  • ČSN 643200
  • ČSN 64 32 00 : 1990
  • ČSN 643200:1990
  • ČSN 64 3200:1990