ČSN EN ISO 11204 (011618) Zrušená norma

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda vyžadující korekce na prostředí

ČSN EN ISO 11204 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Metoda vyžadující korekce na prostředí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN ISO 11204 stanovuje metodu měření emisních hladin akustického tlaku strojů a zařízení, na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech poblíž v jakémkoli prostředí, které vyhovuje určitým požadavkům na způsobilost.
Měří se emisní hladiny akustického tlaku vážené funkcí A a, je-li to požadováno, špičkové emisní hladiny akustického tlaku vážené fukcí C a emisní hladiny akustického tlaku v kmitočtových pásmech.
POZNÁMKA 1 Obsah této normy a souvisejících mezinárodních norem je shrnut v tabulce 1
Je uvedena metoda určování korekce na prostředí místa (přijatelná maximální stanovená hodnota), která se aplikuje na naměřené hladiny akustického tlaku k vyloučení vlivu odrazů od jiných odrazivých ploch než je rovina, na které je stroj nebo zařízení umístěno. Tato korekce je založena na střední hladině akustického tlaku na měřicí ploše, hladině akustického tlaku naměřené na stanoveném místě a buď na korekci na prostředí nebo na ekvivalentní pohltivosti zkušební místnosti. Třída přesnosti měření (technická nebo provozní) závisí na velkosti korekce na prostředí místa. Místo obsluhy je obsazeno obsluhou. Může být v otevřeném prostoru místnosti, kde zdroj pracuje, nebo kabině připojené ke zdroji a nebo v krytu odděleném od zdroje. Jedno nebo více stanovených míst může být umístěno v blízkosti obsluhovaného nebo neobsluhovaného stroje. Taková místa se někdy označují jako místa pomocníka.
Tato norma stanovuje požadavky na zkušební prostředí. Udány jsou pokyny pro montáž a provoz zkoušeného stroje a pro volbu poloh mikrofonů na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech. Účelem měření je umožnit porovnávání činnosti různých jednotek dané skupiny strojů nebo zařízení v definovaných podmínkách prostředí a za normalizovaných montážních a provozních podmínek. Získané údaje se mohou rovněž použít pro deklarování a ověřování emisních hladin akustického tlaku, jak je stanoveno v ISO 4871.
POZNÁMKA 2 V každé dané poloze vztažené k jednotlivému stroji a pro dané montážní a provozní podmínky, mohou být emisní hladiny akustického tlaku určené metodou podle této mezinárodní normy obecně nižší, než hladiny akustického tlaku změřené přímo u stejného stroje v typické dílně, kde je použit. Je to způsobeno dozvukem a působením ostatních strojů. Metoda výpočtu hladin akustického tlaku, v blízkosti stroje provozovaného samostatně v dílně, je uvedena v ISO 11690-3. Obecně pozorované rozdíly jsou od 1 dB do 5 dB, ale v extrémních případech mohou být i větší.

Označení ČSN EN ISO 11204 (011618)
Katalogové číslo 21948
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963219486
Změny a opravy opr. 12.97, Oprava 1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 11204 (011618)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11204 (011618) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)