ČSN EN 21942-3 (840004) Zrušená norma

Stomatologický slovník - Část 3: Stomatologické nástroje

ČSN EN 21942-3 Stomatologický slovník - Část 3: Stomatologické nástroje
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 1942 definuje termíny používané ve stomatologii, které se týkají především stomatologických nástrojů. Všeobecné a klinické termíny, termíny týkající se stomatologických materiálů, stomatologického vybavení a termíny souvisící se zkoušením jsou zahrnuty do dalších čtyř částí této mezinárodní normy. V normě jsou uvedeny ekvivalentní termíny v angličtině a francouzštině. Tato mezinárodní norma poskytuje přijaté definice řady termínů používaných ve stomatologii, které mohou napomoci k pochopení dokumentů určených k přípravě a zavádění norem a k úzké spolupráci s Mezinárodní stomatologickou federací a Světovou zdravotnickou organizací i ke zlepšení komunikace s dalšími národními nebo zainteresovanými mezinárodními organizacemi.

Označení ČSN EN 21942-3 (840004)
Katalogové číslo 51183
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963511832
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 1942 (856305)
Tato norma nahradila ČSN 84 0004 (840004) z prosince 1985
ČSN EN 21942-3 (840004) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)