ČSN EN ISO 4613-2 (640217) Zrušená norma

Plasty - Materiály z ethylén-vinylacetátu (E/VAC) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

ČSN EN ISO 4613-2 Plasty - Materiály z ethylén-vinylacetátu (E/VAC) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4613 stanovuje způsoby přípravy zkušebních těles a zkušební metody, které mají být použity pro stanovení vlastností materiálů E/VAC pro vytlačování a tváření. Norma uvádí požadavky pro manipulaci se zkušebním materiálem a požadavky pro kondicionaci jak zkušebního materiálu před tvářením, tak zkušebních těles před provedením zkoušky.
Norma uvádí postupy a podmínky pro přípravu zkušebních těles a postupy pro měření vlastností materiálů, z nichž byla tato zkušební tělesa připravena. Uvádí vlastnosti a zkušební metody vhodné a nutné pro charakterizaci materiálu E/VAC pro vytlačování a tváření.
Vlastnosti byly vybrány z obecných zkušebních metod uvedených v ISO 10 350. Tato část ISO 4613 rovněž obsahuje další zkušební metody, které se pro daný materiál široce používají nebo mají pro daný materiál zvláštní význam, jako např. označující vlastnosti specifikované v části 1.
Aby bylo dosaženo reprodukovatelných a srovnatelných zkušebních výsledků, je nutno používat způsoby přípravy, kondicionace, rozměry zkušebních těles a zkušební postupy specifikované v této normě. Získané hodnoty nebudou nutně shodné s hodnotami získanými na zkušebních tělesech odlišných rozměrů, nebo na zkušebních tělesech, připravených jinými postupy.

Označení ČSN EN ISO 4613-2 (640217)
Katalogové číslo 26063
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963260631
Změny a opravy Z1 3.00t, A1 11.04t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 21301-2 (643040)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4613-2 (640217) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)