ČSN EN ISO 3104 (656216) Aktuální vydání

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje postup pro stanovení kinematické viskozity n průhledných i neprůhledných kapalných ropných výrobků měřením doby průtoku daného objemu kapaliny způsobeného gravitační silou kalibrovanou skleněnou kapilárou viskozimetru. Dynamickou viskozitu h lze získat vynásobením naměřené kinematické viskozity hustotou r kapaliny.
Poznámka 1 - Výsledek získaný podle této mezinárodní normy je závislý na chování vzorku a je určen k aplikaci pro kapaliny, jejichž původní smykové napětí a gradient rychlosti jsou přímo úměrné (chování newtonské kapaliny). Protože se viskozita významně mění s gradientem rychlosti, mohou být použitím viskozimetrů s různými průměry kapilár získány různé výsledky. Metoda zahrnuje postup a hodnoty shodnosti i pro zbytkové topné oleje, které za stejných podmínek vykazují vlastnosti nenewtonovských kapalin.

Označení ČSN EN ISO 3104 (656216)
Katalogové číslo 26430
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963264301
Změny a opravy Oprava 1 5.99t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3104 (656216) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)