ČSN EN 1639 (855205) Zrušená norma

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky na nástroje používané ve stomatologické praxi, které jsou zdravotnickými prostředky. Obsahuje požadavky na stanovené vlastnosti, konstrukční znaky, součásti, sterilizaci, balení, označení, štítky a informace poskytované výrobcem. Tato norma neplatí pro žádný energetický zdroj, k němuž je nutno nástroj připojit. Pro takové energetické zdroje platí normy úrovní 2 a 3 pro stomatologické vybavení. Zkoušky k prokázání souladu s touto normou jsou uvedeny v normách úrovně 3, přichází-li v úvahu.

Označení ČSN EN 1639 (855205)
Katalogové číslo 51363
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963513638
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN 1639 (855205)
Tato norma nahradila ČSN EN 1639 (855205) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)