ČSN EN 1639 (855205) Aktuální vydání

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje

ČSN EN 1639 Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 1639:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 55 "Stomatologie", jejíž se-kretariát zajišťuje DIN.
Tato evropská norma specifikuje všeobecné požadavky pro nástroje, používané ve stomatologické praxi, jež jsou zdravotnickými prostředky. Zahrnuje požadavky na stanovené vlastnosti, konstrukční charakteris-tiky, součásti, regeneraci, balení, značení, štítkování a informace poskytované výrobcem.
Norma neplatí pro žádný zdroj energie, k němuž musí být nástroj připojen. Pro tyto zdroje energie platí EN 1640.
V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN 1639 s uvedením platnosti této české technické normy ve Věstníku je navržen předpokládaný termín červen 2010.
S vyhlášením ČSN EN 1639 (85 5205), která je zavedena překladem, se ruší ČSN EN 1639 (85 5205) z listopadu 2004, která je touto předkládanou normou nahrazena.

Označení ČSN EN 1639 (855205)
Katalogové číslo 85872
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2010
Datum účinnosti 1. 6. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963858722
Tato norma nahradila ČSN EN 1639 (855205) z listopadu 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo