ČSN EN 499 (055005) Zrušená norma

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu do 500 MPa a jejich svarového kovu ve stavu po svaření.

Označení ČSN EN 499 (055005)
Katalogové číslo 21627
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963216270
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 2560 (055005)
Tato norma nahradila ČSN 05 5020 (055020) z července 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)