ČSN 05 5020 (055020) Zrušená norma

Svařování. Obalené elektrody pro svařování nelegovaných ocelí. Technické dodací předpisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro obalené elektrody pro obloukové svařování nelegovaných ocelí a stanoví technické dodací předpisy. Pokud jde o názvosloví, odkazuje na ČSN 05 0000, ČSN 05 0002 a ČSN 05 0005. Technické požadavky na elektrody obsahuje ČSN 05 5010. Tato norma specifikuje pouze zkoušení, a to především kvality svárů. Jde tedy v jistém slova smyslu o kmenovou normu, k níž je přidruženo 14 samostatných norem pro jednotlivé elektrody, které mají charakter materiálových listů. Obsahují i určitý údaj o složení "svarového kovu", a to stanovením max. obsahu C, Mn, Si, P a S. ČSN 05 5020 byla schválena 9.6.1989 a nabyla účinnosti od 1.8.1990. Nahradila ČSN 05 5020 z 12.6.1974.
"Změnou 1)-5/1992" se s účinností od 1.5.1992 ruší a nahrazuje novým zněním text čl. 8 a ruší bez náhrady čl.9.

Označení ČSN 05 5020 (055020)
Katalogové číslo 24631
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963246314
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN 499 (055005)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 05 50 20
  • ČSN 055020
  • ČSN 05 50 20 : 1990
  • ČSN 055020:1990
  • ČSN 05 5020:1990