ČSN EN ISO 2560 (055005) Zrušená norma

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

ČSN EN ISO 2560 Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí a jejich svarového kovu ve stavu po svařování a ve stavu po tepelném zpracování po svařování. Nahrazuje normu shodného čísla z října 2006, která byla převzata v originále k přímému použití.
Norma zavádí kombinovaný systém klasifikace obalených elektrod.
V systému ČSN EN ISO 2560 - A vychází z již touto normou zrušené ČSN EN 499 (055005) z března 1997, která klasifikovala obalené elektrody pro svařování uvedených ocelí na základě průměrné hodnoty meze kluzu a nárazové práce hodnoty min. 47 J v čistém svarovém kovu ve stavu po svařování.
Klasifikační systém ČSN EN ISO 2560 - B je nový a vychází ze systému klasifikace, používaného v oblasti Pacifiku. Klasifikace je založena na hodnotách meze pevnosti a nárazové práce min. 27 J v čistém svarovém kovu a umožňuje klasifikaci i ve stavu po tepelném zpracování po svařování.
Každá obalená elektroda pro uvedený rozsah použití může být klasifikována buď podle jednoho, nebo podle obou popsaných systémů. Z hlediska použití jsou oba systémy rovnocenné a jejich použití záleží na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem.

Označení ČSN EN ISO 2560 (055005)
Katalogové číslo 78858
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2007
Datum účinnosti 1. 7. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963788586
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 2560 (055005)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 2560 (055005) z října 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)