ČSN EN 1640 (855206) Zrušená norma

Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky na součásti stomatologického vybavení používané ve stomatologické praxi, které jsou zdravotnickými prostředky. Obsahuje požadavky na stanovené vlastnosti, konstrukční znaky, součásti, balení , označení, štítky a informace poskytované výrobcem. Tato norma neobsahuje požadavky na stomatologické rentgenové přístroje. Tato norma neplatí pro žádné stomatologické nástroje připojené k částem stomatologického vybavení. Pro tyto nástroje platí normy úrovní 2 a 3 pro stomatologické nástroje. Zkoušky k prokázání souladu s touto normou jsou uvedeny v normách úrovně 3, přichází-li v úvahu.

Označení ČSN EN 1640 (855206)
Katalogové číslo 51366
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963513669
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN 1640 (855206)
Tato norma nahradila ČSN EN 1640 (855206) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)