ČSN EN 60675 (361060)

Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN 60675 Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 594 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 60675:1995 Elektrická přímotopná topidla pro domácnost. Metody měření funkce byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 60675 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 60675 (36 1060) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN IEC 675 (36 1060) z dubna 1994.

Označení ČSN EN 60675 (361060)
Katalogové číslo 21216
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963212166
Změny a opravy A1 8.99t, A2 1.19t, A11 12.19t
Tato norma nahradila ČSN IEC 675 (361060) z dubna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)