ČSN EN ISO 6346 (269342)

Kontejnery - Kódování, identifikace a značení

ČSN EN ISO 6346 Kontejnery - Kódování, identifikace a značení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 6346:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 6346:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato norma zavádí systém pro identifikaci a uvádí informace o kontejnerech. Tento identifikační systém je určen pro všeobecné použití, například pro dokumentaci, řízení a komunikaci (včetně automatizovaných systémů zpracování dat) a rovněž slouží pro jeho zobrazení na kontejnerech. Zahrnuje různé způsoby zobrazení identifikace a určitých jiných dat (včetně provozních údajů) na kontejnerech pomocí trvalého značení. Norma specifikuje: identifikační systém kontejnerů s přidruženým systémem pro ověřování přesnosti jeho použití, který obsahuje závazné značení pro prezentaci systému identifikace pomocí vizuálního čtení a úpravy použité pro volitelnou "automatickou identifikaci zařízení" (AEI) a "elektronickou výměnu dat" (EDI); systém kódování pro data o rozměrech kontejneru a typu s odpovídajícím značením pro jejich zobrazení; provozní značení jak závazné, tak volitelné; fyzické předvedení značení na kontejneru. Norma se vztahuje na všechny kontejnery uvedené v normách ISO 668, ISO 1496 části 1 až 5, ISO 8323 a měla by být použita všude tam, kde to je vhodné a prakticky proveditelné. Norma prozatím nepokrývá provozní značení, jako jsou trvalé značky, desky s údaji a pod., které mohou být požadovány mezivládními dohodami, národní legislativou nebo jinými nevládními organizacemi, než je ISO. Norma nezahrnuje zobrazení technických dat na nádržkových kontejnerech (viz ISO 1496-3) ani neobsahuje identifikační značení a bezpečnostní značky pro náklady, které mohou být v kontejnerech přepravovány. ČSN EN ISO 6346 (26 9342) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN 26 9342 z 15.9.1990.

Označení ČSN EN ISO 6346 (269342)
Katalogové číslo 21822
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963218229
Změny a opravy A3 7.13t
Tato norma nahradila ČSN 26 9342 (269342) z června 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)