ČSN 26 9342 (269342) Zrušená norma

Kontejnery ISO řady 1. Značení a kódování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 3550-88. V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 6346-1984 (včetně změn podle přílohy 3, obsažených v ISO 6346/DAM 1). Stanoví značení a kódování kontejnerů ISO řady 1 se základními parametry a rozměry podle ČSN 26 9341, kterými se manipuluje jak v mezinárodní, tak i ve vnitrostátní přepravě. Je normalizován obsah, provedení a umístěnmí označení označení, které se skládá z identifikačního, provozního a doplňujícího značení. O ochraně zdraví se lze získat určitou orientaci z provozního značení, k němuž patří znak, upozorňující na zasažení elektrickým proudem z elektrického vedení u kontejnerů, vybavených žebříky. Za pozornost stojí přílohy a informační přílohy, z nichž informační příloha č. 4 se týká znaku, označujícího kontejner na dopravu nebezpečného zboží. ČSN 26 9342 byla schválena 15.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 26 9342 z 16.1.1984.

Označení ČSN 26 9342 (269342)
Katalogové číslo 23036
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963230368
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 6346 (269342)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 93 42
  • ČSN 269342
  • ČSN 26 93 42 : 1991
  • ČSN 269342:1991
  • ČSN 26 9342:1991