ČSN EN 500-3 (278311) Zrušená norma

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 500-3:1995. EN 500 se skládá z následujících částí: 1 - Společné požadavky, 2 - Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek, 3 - Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy, 4 - Specifické požadavky na stroje pro zhutňování, 5 - Specifické požadavky na řezače spár, 6 - Specifické požadavky na finišery na vozovky. Tato třetí část normy specifikuje bezpečnostní požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy, které jsou definovány v kapitole 3, a jsou zde řešena významná rizika vztahující se na stroje pro stabilizaci zeminy, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Normalizovány jsou: seznam rizik, bezpečnostní požadavky, návod k použití, značení a ověřování bezpečnostních požadavků. Za pozornost stojí výstražná značka podle čl.5.13 s nápisem: POZOR! OTÁČEJÍCÍ SE MÍCHACÍ BUBEN! (obraz stylizované frézy v blízkosti lidské nohy /boty/). [Značka je stejná, jako v ČSN EN 500-2, která se týká strojů na řezání spár.] ČSN EN 500-3 (27 8311) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 500-3 (278311)
Katalogové číslo 21566
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963215662
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 500-3 (278311)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 500-1 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 500-2 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

ČSN EN 500-3 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

ČSN EN 500-4 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

ČSN EN 500-6 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky