ČSN EN 918 (806124) Zrušená norma

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví odolnost geotextilií a výrobků podobných geotextiliím proti proniknutí ocelového kužele padajícího z konstantní výšky. Stupeň proniknutí udává pravděpodobné poškození způsobené padajícími ostrými kameny na povrch geotextilie.
Metoda je obecně použitelná pro geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Použitelnost této metody by měla být uvážena u některých druhů výrobků (např. geomřížky), protože princip zkoušky nemusí být pro tyto materiály vhodný.

Označení ČSN EN 918 (806124)
Katalogové číslo 26070
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963260709
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 13433 (806124)
Tato norma nahradila ČSN EN 918 (806124) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)