ICS 59.080.70 - Geotextilie

ČSN EN 14151 (800889) - prosinec 2010

Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení

190 Kč

ČSN EN ISO 10776 (806119) - březen 2013

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 10320 (806120) - říjen 2019 nové vydání

Geosyntetika - Identifikace na staveništi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9862 (806121) - říjen 2005

Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

190 Kč

ČSN EN ISO 9864 (806123) - říjen 2005

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím

125 Kč

ČSN EN ISO 13433 (806124) - březen 2007

Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

190 Kč

ČSN EN ISO 10319 (806125) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10321 (806126) - únor 2009 aktuální vydání

Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 12236 (806127) - květen 2007 aktuální vydání

Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)

190 Kč

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - prosinec 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9863-2 (806128) - leden 1998 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 2: Postup pro zjišťování tloušťky jednotlivých vrstev u vícevrstevných výrobků

340 Kč

ČSN EN ISO 10772 (806130) - březen 2013

Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody

230 Kč

ČSN EN ISO 13427 (806136) - červen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13437 (806140) - březen 2020 nové vydání

Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11058 (806141) - leden 2020 nové vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12958 (806142) - listopad 2010 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině

230 Kč

ČSN EN ISO 12956 (806143) - listopad 2010 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů

230 Kč

ČSN EN ISO 13431 (806144) - červenec 2000

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu

230 Kč

ČSN EN 13562 (806145) - leden 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení odolnosti proti pronikání vody (zkouška hydrostatickým tlakem)

125 Kč

ČSN EN 12224 (806146) - červen 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům

190 Kč

ČSN EN 12225 (806147) - červenec 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

125 Kč

ČSN EN 12226 (806148) - červenec 2012 aktuální vydání

Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti

190 Kč

ČSN EN 13249 (806149) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)

440 Kč

ČSN EN 13250 (806150) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic

440 Kč

ČSN EN 13251 (806151) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

440 Kč

ČSN EN 13252 (806152) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

440 Kč

ČSN EN 13253 (806153) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

350 Kč

ČSN EN 13254 (806154) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

440 Kč

ČSN EN 13255 (806155) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

440 Kč

ČSN EN 13256 (806156) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

350 Kč

ČSN EN 13257 (806157) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

440 Kč

ČSN EN 13265 (806158) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

440 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - listopad 2009 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování

230 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - leden 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12447 (806160) - červen 2002

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti vůči hydrolýze ve vodě

125 Kč

ČSN EN 14030 (806161) - září 2002

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.04t

250 Kč

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - červenec 2003

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky

230 Kč

ČSN EN ISO 13426-2 (806162) - prosinec 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 2: Geokompozita

230 Kč

ČSN EN 13719 (806163) - červen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geosyntetik v kontaktu s geosyntetickými zábranami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13361 ed. 2 (806164) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13491 ed. 2 (806165) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13492 ed. 2 (806166) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14414 (806168) - říjen 2004

Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách

230 Kč

ČSN EN 14415 (806169) - říjen 2004

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování

190 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - květen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14574 (806171) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10318-1 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 10318-2 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

315 Kč

ČSN EN 16993 (806173) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16994 (806174) - červen 2018

Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13438 (806175) - září 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči oxidaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13738 (806176) - červen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti vytažení ze zeminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - září 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12957-2 (806177) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 2: Zkouška na nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13428 (806178) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14575 (806183) - prosinec 2005

Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci

190 Kč

ČSN EN 14576 (806184) - prosinec 2005

Geosyntetika - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí

230 Kč

ČSN EN 13362 ed. 2 (806185) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13493 ed. 2 (806186) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 14416 (806187) - červenec 2015

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14150 (806190) - leden 2020 nové vydání

Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10722 (806193) - leden 2008

Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem

190 Kč

ČSN EN 15382 ed. 2 (806194) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15381 (806195) - srpen 2009 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

350 Kč

ČSN EN 17096 (806195) - duben 2019

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení modulu deformačního zpevnění u geosyntetických izolací HDPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 15019 (806196) - září 2010

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi

230 Kč

ČSN P ISO/TS 13434 (806197) - srpen 2010

Geosyntetika - Pokyny pro hodnocení odolnosti

440 Kč

ČSN EN ISO 10773 (806198) - říjen 2011

Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10769 (806199) - listopad 2011

Jílové geosyntetické izolace - Stanovení nasákavosti bentonitu vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16416 (806200) - únor 2014

Geosyntetické jílové izolace - Zjišťování indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč