ČSN EN ISO 11202 (011618) Zrušená norma

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Provozní metoda in situ

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 11202:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11202:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Norma stanovuje metodu měření emisních hladin akustického tlaku strojů a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech především v polobezodrazovém poli. Měří se emisní hladiny akustického tlaku vážené funkcí A, a je-li to požadováno, špičkové emisní hladiny akustického tlaku vážené funkcí C. Tato norma uvádí metodu určení korekce na podmínky prostředí místa, která se aplikuje na změřené hladiny akustického tlaku proto, aby byla vyloučena převážná část vlivů odrazů od všech odrazivých ploch s výjimkou roviny, na které spočívá stroj nebo zařízení. Norma stanovuje požadavky na zkušební prostředí a přístroje pro provozní třídu přesnosti. Podává pokyny pro montáž a provoz zkoušeného stroje a pro volbu poloh mikrofonů na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech. Normalizovány jsou: nejistota měření, přístroje, zkušební prostředí, měřené veličiny, určované veličiny, instalace a provoz zkoušeného stroje, měření, polohy mikrofonu, zaznamenávané informace a informace uváděné v protokolu. ČSN EN ISO 11202 (01 1618) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 11202 (011618)
Katalogové číslo 21806
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963218069
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 11202 (011618)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)