ČSN EN ISO/IEC 7811-1 (369731) Zrušená norma

Identifikační karty - Záznamová technika - Část 1: Reliéfní písmo

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC 7811 specifikuje požadavky na reliéfní znaky na identifikačních kartách. Reliéfní znaky jsou určeny pro přenos dat buď pomocí zařízení pro otisk karty nebo vizuálním nebo strojovým čtením. ISO/IEC 10373 specifikuje zkušební postupy použité pro kontrolu karet vzhledem k parametrům specifikovaným v této části ISO/IEC 7811. Tato část ISO/IEC 7811 specifikuje požadavky na karty používané pro identifikaci. Norma uvažuje jak lidské tak strojové aspekty a stanoví minimální požadavky.

Označení ČSN EN ISO/IEC 7811-1 (369731)
Katalogové číslo 26321
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963263212
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN ISO/IEC 7811-1 (369731)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO/IEC 7811-1 (369731) z března 1997