ČSN EN 21942-4 (840004) Zrušená norma

Stomatologie - Stomatologický slovník - Část 4: Stomatologické vybavení

ČSN EN 21942-4 Stomatologie - Stomatologický slovník - Část 4: Stomatologické vybavení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 21942-4:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 1942-4:1989 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Soubor ISO 1942 sestává z následujících částí: 1 - Všeobecné a klinické termíny, 2 - Stomatologické materiály, 3 - Stomatologické nástroje, 4 - Stomatologické vybavení, 5 - Termíny souvisící se zkoušením. Tato čtvrtá část definuje termíny používané ve stomatologii, které se týkají zejména stomatologického vybavení. Všeobecné a klinické termíny a termíny, které se týkají stomatologických materiálů a nástrojů, jakož i termíny souvisící se zkoušením takových výrobků, jsou obsaženy ve čtyřech zbývajících částech této mezinárodní normy. Jsou zde uvedeny ekvivalentní termíny v angličtině a francouzštině. Účelem této normy je poskytnutí přijatých definic řady termínů používaných ve stomatologii, což může napomoci pochopení dokumentů určených k přípravě a zavádění norem a úzkou spoluprací s Mezinárodní stomatologickou federací a Světovou zdravotnickou organizací zlepšit komunikaci s ostatními národními i mezinárodními organizacemi. Norma obsahuje 53 českých termínů a jejich českých definic. ČSN EN 21942-4 (84 0004) byla vydána v březnu 1997. Nahradila spolu s ČSN EN 21942-1, 21942-2, 21942-3 a ČSN EN ISO 1942-5 ČSN 84 0004 z 28.3.1985.

Označení ČSN EN 21942-4 (840004)
Katalogové číslo 21818
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963218182
Změny a opravy UR 6.97, UR 10.97, opr. 1.98
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 1942 (856305)
Tato norma nahradila ČSN 84 0004 (840004) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)