ICS 01.040.11 - Zdravotní technika (názvosloví)

ČSN EN ISO 15253 (195022) - duben 2001

Oční optika a přístroje - Optické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7998 (195100) - květen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - září 2019 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 18369-1 (195229) - březen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (ISO 18369-1:2017)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - červenec 2019 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - červen 2017 aktuální vydání

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO 4135 (852100) - leden 2003 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Slovník

570 Kč

ČSN EN ISO 11139 (855256) - duben 2019

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy

570 Kč

ČSN EN ISO 1942 (856305) - září 2011 aktuální vydání

Stomatologie - Slovník

770 Kč