ČSN ISO 8756 (835010)

Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8756:1994. Specifikuje postupy pro přizpůsobení měření kvality ovzduší změnám teploty, tlaku a vlhkosti během vzorkovací doby. Specifikuje také referenční podmínky teploty, tlaku a vlhkosti, které se používají při podávání zpráv o výsledcích. Tyto postupy a referenční podmínky jsou použitelné pro metody měření kvality ovzduší a platí pro měření venkovního a pracovního ovzduší a pro měření stacionárních zdrojů emisí. Normalizovány jsou: Postupy pro přizpůsobení měření kvality ovzduší změnám atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti během doby vzorkování (kapitola 2), referenční podmínky teploty, tlaku a vlhkosti (kapitola 3) a podávání zpráv o výsledcích měření kvality ovzduší (kapitola 4). ČSN ISO 8756 (83 5010) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN ISO 8756 (835010)
Katalogové číslo 21003
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963210032
Dostupnost skladem (tisk na počkání)