ČSN EN 971-1 (670010) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Názvy a definice v oboru nátěrových hmot - Část 1: Obecné pojmy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy EN 971 definuje obecné názvy v oboru nátěrových hmot (barev, laků a obdobných materiálů).
POZNÁMKA - Při zpracování této části EN 971 pracovní skupina WG 4 "Názvosloví" technické komise CEN/TC 139 přihlédla k odpovídajícím normám ISO a doplnila je v těch případech, kde to bylo nutné a žádoucí.
Norma je identická s ISO 4618-1:1998.

Označení ČSN EN 971-1 (670010)
Katalogové číslo 26625
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963266251
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 4618 (670010)
Tato norma nahradila ČSN EN 971-1 (670010) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)