ČSN EN ISO 11203 (011618) Zrušená norma

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určení emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu

ČSN EN ISO 11203 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určení emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 11203:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11203:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Norma stanovuje dvě metody určování emisních hladin akustického tlaku strojů a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech výpočtem z hladin akustického výkonu. Základním účelem tohoto určení je umožnit porovnávání činnosti různých jednotek dané skupiny strojů nebo zařízení v určených podmínkách prostředí a za normalizovaných montážních a provozních podmínek. Získané údaje se mohou použít pro deklarování a ověřování emisních hladin akustického tlaku, jak je stanoveno v ISO 4871. Emisní hladiny akustického tlaku jsou určeny se stejným kmitočtovým a časovým vážením nebo ve stejných kmitočtových pásmech, ve kterých byly určeny hladiny akustického výkonu. Metody stanovené v této normě jsou použitelné pro pohyblivé i stacionární stroje užívané uvnitř nebo venku, zejména pro stroje vyráběné hromadně. Metody nejsou použitelné pro vysoce směrově vyzařující zdroje zvuku užívané venku. Norma je vhodná zejména pro stroje, jejichž největší rozměr je menší nebo roven 1 m. V určitých případech ji lze také použít pro velké stroje. Je použitelná pro všechny typy hluku definované v ČSN ISO 2204 a ISO 12001 (do 1.6.1997 v ČR nezavedena), pokud vyhovují požadavkům metod pro určování hladin akustického výkonu. ČSN EN ISO 11203 (01 1618) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 11203 (011618)
Katalogové číslo 21823
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963218236
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 11203 (011618)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)