ČSN EN 25923 (389031) Zrušená norma

Požární ochrana - Hasiva - Oxid uhličitý

ČSN EN 25923 Požární ochrana - Hasiva - Oxid uhličitý
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 25923:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 5923:1989 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato norma specifikuje technické požadavky na oxid uhličitý, který je používán jako hasivo. Normalizovány jsou technické požadavky, odběr vzorků, zkušební metody, balení a značení. Za pozornost stojí některé informační přílohy, a to: Příloha D - Všeobecné vlastnosti, Příloha E Pokyny pro bezpečnou manipulaci a Příloha G - Toxicita. Bohužel po odborné stránce je text přílohy G zavádějící. Neuvádí totiž, že toxicita (kterou pokládá za střední), je přímo úměrná ani ne tak koncentraci CO2 ve vdechovaném vzduchu, jako spíše poklesu parciálního tlaku kyslíku. ČSN EN 25923 (38 9031) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 25923 (389031)
Katalogové číslo 21542
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963215426
Norma byla zrušena k 1. 5. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 5923 (389031)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)