ČSN EN 632 (470612) Zrušená norma

Zemědělské stroje - Sklízecí mlátičky a řezačky - Bezpečnost

ČSN EN 632 Zemědělské stroje - Sklízecí mlátičky a řezačky - Bezpečnost
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 632:1995. Stanoví bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci samojízdných a traktorových sklízecích mlátiček a řezaček. Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vznikají při používání těchto strojů. Kromě toho norma stanoví ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce. Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této normě vzata v úvahu. Tato norma nepojednává o rizikách z hlediska prašnosti, stability, brzdění a hluku. Naopak se zabývá i vysloveně ergonomickými otázkami. Tato norma platí především pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy. Normalizovány jsou následující kapitoly: 4 - Seznam rizik, 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, 6 - Zvláštní požadavky na sklízecí mlátičky, 7 - Zvláštní požadavky na sklízecí řezačky, 8 - Informace k používání. Kapitola 4 je velmi stručná a odkazuje na seznam "rizik" v normativní příloze A. Bohužel je opět slovo "riziko" použito nesprávně. Jde jak o nebezpečí, nebo nebezpečné vlastnosti strojů, tak o skutečná rizika (např.: "rizika vytvářená zanedbáním ergonomických zásad" nebo "rizika vytvářená vibracemi, jejichž výsledkem jsou neurologické a vaskulární poruchy"). Nicméně cit. příloha A obsahuje skutečně reprezentativní výčet cca 50 druhů možných nebezpečí a rizik. V těch případech, kdy se - podle názoru normalizátorů - určitá položka na normalizovaný stroj nevztahuje, je to výslovně uvedeno. ČSN EN 632 (47 0612) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 632 (470612)
Katalogové číslo 21634
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963216348
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)