ČSN EN 60265-2 (354211) Zrušená norma

Spínače vn a vvn. Část 2: Vypínače zátěže a odpínače na jmenovitá napětí 52 kV a výše

ČSN EN 60265-2 Spínače vn a vvn. Část 2: Vypínače zátěže a odpínače na jmenovitá napětí 52 kV a výše
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro trojfázové vypínače zátěže a odpínače vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud, které jsou schopny vypínat a zapínat proud pro jmenovitá napětí 52 kV a vyšší a pro jmenovité kmitočty do 60 Hz včetně. Norma platí i pro pohony těchto spínačů a jejich řídicí a pomocné obvody. Tato norma stanoví požadavky pro spínače používané v přenosových a rozvodných sítích. Spínače všeobecného použití musí pro tyto aplikace vyhovovat těmto provozním podmínkám:
- trvalý přenos jmenovitého proudu;
- přenos zkratových proudů po stanovenou dobu;
- spínání proudů při převážně činné zátěži;
- spínání proudů nezatížených transformátorů;
- spínání proudů nezatížených kabelů, venkovních vedení nebo přípojnic;
- spínání proudů uzavřené smyčky;
- zapínání zkratových proudů.
Dále norma stanovuje požadavky na spínače omezeného použití a na spínače zvláštního použití používané v přenosových a rozvodných sítích. Spínače omezeného použití musí vyhovovat pouze jednomu nebo několika výše uvedeným provozním použitím. Spínače zvláštního použití mohou vyhovovat jednomu nebo několika výše uvedeným provozním použitím a musí vyhovovat jednomu nebo několika následujícím použitím:
- spínání proudů jednotkových kondenzátorových baterií;
- spínání proudů skupinových kondenzátorových baterií;
- spínání proudů paralelních reaktorů včetně sekundárních nebo terciárních reaktorů spínaných ze vstupní strany transformátoru;
- spínání vyžadující vyšší počet spínacích operací;
- spínání za podmínek zemního spojení v soustavách s izolovaným nebo rezonančně uzemněným nulovým bodem.

Označení ČSN EN 60265-2 (354211)
Katalogové číslo 20986
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963209869
Změny a opravy A1 9.97t, A2 8.99t, Z1 2.10t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
a nahrazena ČSN EN 62271-104 (354211)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)