ICS 29.120.60 - Elektrické rozváděče a regulátory

ČSN IEC 50(441) (330050) - březen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.03t, Z1 8.04t

1 020 Kč

ČSN IEC 1200-53 (332010) - duben 1998

Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

ČSN IEC TR 62271-300 (354221) - srpen 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu

340 Kč

ČSN EN 50064 +A1 (357177) - říjen 1998

Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 50068 +A1 (357178) - říjen 1998

Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN 50069 +A1 (357179) - srpen 1998

Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.01t, Oprava 2 6.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 3. září 2021 (přejít na náhradu).

302 Kč

ČSN EN 50187 (357183) - červenec 1998

Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

230 Kč