ČSN EN ISO 10712 (757733) Aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas)

ČSN EN ISO 10712 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu zkoušky inhibičního vlivu povrchové, podzemní a odpadní vody na Pseudomonas putida. Tato metoda není vhodná pro silně zbarvené vzorky nebo vzorky obsahující nerozpuštěné nebo těkavé látky nebo látky, které reagují s živným roztokem nebo podléhají změnám během zkoušky (například vysrážení nebo biochemickému nebo fotochemickému rozkladu) a tím mohou poskytovat nesprávné výsledky, popřípadě zhoršit reprodukovatelnost.
Metoda je vhodná pro zkoušení látek rozpustných ve vodě (viz příloha A).

Označení ČSN EN ISO 10712 (757733)
Katalogové číslo 26507
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963265070
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10712 (757733) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)