ČSN EN ISO 7827 (757775) Zrušená norma

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

ČSN EN ISO 7827 Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu hodnocení úplné biologické rozložitelnosti organických látek při dané koncentraci aerobními mikroorganismy.
Pokusné podmínky popsané v této normě neodpovídají vždy optimálním podmínkám, které by umožňovaly dosažení maximálního stupně biologického rozkladu.
Metoda je aplikovatelná pro organické látky, které
a) jsou rozpustné v koncentracích odpovídajících podmínkám zkoušky (DOC od 10 mg/l až do 40 mg/l);
b) jsou netěkavé, nebo mají zanedbatelnou tenzi par za podmínek zkoušky (8., pozn. 5);
c) se nevýznamně adsorbují na skle nebo aktivovaném kalu (8.3, pozn. 6);
d) nepůsobí inhibičně na mikroorganismy v koncentracích zvolených pro zkoušku. Inhibiční vlivy mohou být stanoveny jak je popsáno v 8.3, nebo se použije jiná metoda pro stanovení inhibičních účinků na bakterie (např. ISO 8192).

Označení ČSN EN ISO 7827 (757775)
Katalogové číslo 26505
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963265056
Norma byla zrušena k 1. 8. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 7827 (757775)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 7827 (757775) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)