ČSN EN ISO 11546-1 (011611) Zrušená norma

Akustika - Určení zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 11546-1:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11546-1:1995 byl schválen CEN jako evropská norma beze změn. Tato první část (ČSN) ISO 11546 stanovuje laboratorní metody pro určení zvukové izolace (vložného útlumu) krytů malých strojů. Vztahuje se pouze ke krytu jako celku a nikoliv k jednotlivým panelům z nichž je kryt sestaven. Měřicí metody uvedené v této části normy jsou založeny na mezinárodních normách sérií ISO 3740, ISO 9614 a ISO 11200 (viz tabulka 1). V závislosti na zvolené metodě je zvuková izolace (vložný útlum) krytů určena ve smyslu snížení hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustického tlaku. Tato část normy je bez jakýchkoliv omezení použitelná pro samonosné kryty s objemy menšími než 2 m3. Je-li použito zdroje zvuku, pro který jsou kryty určeny, může být určena i zvuková izolace krytů s objemy překračujícími 2 m3 za předpokladu, že jsou splněny požadavky použité normy týkající se nejvyššího přípustného objemu. Při použití reciproční metody nebo metody umělého zdroje zvuku je maximální objem krytu omezen na 2 m3. Tyto metody nejsou použitelné pro kryty těsně obklopující stroj. Normalizovány jsou zejména: Výběr měřicí metody, přístroje, zkušební metody použitelné pro kryty se zdrojem zvuku, pro který jsou určeny, zkušební metody použitelné pro kryty bez zdroje zvuku, pro který jsou určeny, nejistota, zaznamenávané údaje a údaje uváděné v protokolu. ČSN EN ISO 11546-1 (01 1611) byla vydána v březnu 1997. Nahradila spolu s ČSN EN ISO 11546-2 ČSN 01 1611 z 13.12.1985.

Označení ČSN EN ISO 11546-1 (011611)
Katalogové číslo 21804
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963218045
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 11546-1 (011611)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11546-2 (011611)
Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)