ČSN (normy i změny) z prosince 1996

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5127-2/změna Z1 (010183) - prosinec 1996

Dokumentace a informace. Slovník. Část 2: Tradiční dokumenty

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 3137/změna Z2 (013137) - prosinec 1996

Technické výkresy. Tolerance tvaru a polohy. Předepisování na výkresech

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7083 (013138) - prosinec 1996

Technické výkresy. Značky pro geometrické tolerování. Tvary a rozměry

190 Kč

ČSN IEC 617-13/změna Z1 (013390) - prosinec 1996

Značky pro elektrotechnická schémata. Část 13: Analogové prvky

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN 02 2380/změna Z1 (022380) - prosinec 1996

Trubkové nýty tenkostěnné válcové. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 4536 (038136) - prosinec 1996

Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN ISO 8430-1/změna Z1 (052671) - prosinec 1996

Zváranie. Držiaky elektród. Časť 1: Kužeľové upnutie, kužeľovitosť 1:10

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8430-2/změna Z1 (052671) - prosinec 1996

Zváranie. Držiaky elektród. Časť 2: Upnutie Morseho kužeľom

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8430-3/změna Z1 (052671) - prosinec 1996

Zváranie. Držiaky elektród. Časť 3: Valcové upnutie s dorazom

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5822/změna Z1 (052680) - prosinec 1996

Zariadenie pre bodové zváranie. Kužeľové valčekové a kužeľové krúžkové kalibre

32 Kč

ČSN EN 28206 (053410) - prosinec 1996

Přejímací zkoušky pro kyslíkové řezací stroje. Přesnost vedení. Funkční vlastnosti

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1401/změna Z2 (061401) - prosinec 1996

Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

32 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60041 (085010) - prosinec 1996

Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod IEC 41:1991)

1 270 Kč

14 Chladicí technika

ČSN 14 0645/změna Z1 (140645) - prosinec 1996

Malá stabilní chladicí zařízení a chladicí zařízení pro silniční přepravu. Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60917-2 (188002) - prosinec 1996

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspořádání rozměrů do 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.97t

250 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 61207-2 (257401) - prosinec 1996

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma bude zrušena k 23. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0001 (280001) - prosinec 1996

Kolejová vozidla železniční. Základní termíny a definice

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2591-101 (311810) - prosinec 1996

Letectví a kosmonautika. Elektrické a optické spojovací prvky. Metody zkoušek. Část 101: Vizuální kontrola

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2310 (317030) - prosinec 1996

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro klasifikaci odolnosti nekovových materiálů proti plameni

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 4566 (324555) - prosinec 1996

Malá plavidla s vestavěným motorem. Konce vrtulových hřídelů a náboje s kuželovitostí 1:10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61293 (330150) - prosinec 1996

Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 10. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1390/změna Z4 (341390) - prosinec 1996

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60465 (346735) - prosinec 1996

Specifikace nepoužitých minerálních izolačních olejů pro olejové kabely

190 Kč

ČSN 34 7659-3A (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3A: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3A-1) a bez koncentrického jádra (typ 3A-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.99t, Z2 11.07t

910 Kč

ČSN 34 7659-3M (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3M: Nepancéřované kabely (typ 3M)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

650 Kč

ČSN 34 7659-4C (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4C: Kabely pancéřované ocelovou páskou (typ 4C)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

650 Kč

ČSN 34 7659-5B (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5B: Kabely bez koncentrického jádra s pláštěm z PE (typ 5B)

190 Kč

ČSN 34 7659-5C (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5C: Kabely (typ 5C) bez koncentrického jádra, PVC plášť

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-4-1/změna A1 (354101) - prosinec 1996

Spínací a řídicí přístroje nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61249-7-1 (359067) - prosinec 1996

Materiály pro propojovací struktury. Část 7: Dílčí specifikace pro jádra z bezdilatačních materiálů. Oddíl 1: Měď/invar/měď

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-1 +A55/změna A56 (361055) - prosinec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-21/změna A3 (361055) - prosinec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro akumulační ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-5 +A1+A2+A3/změna A51 (361055) - prosinec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na myčky nádobí (obsahuje změnu A1+A2+A3)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna A51 (361055) - prosinec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby a podobné spotřebiče pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna A52 (361055) - prosinec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby a podobné spotřebiče pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-7 +A1+A2+A51/změna A52 (361055) - prosinec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro pračky (obsahuje změnu A1 + A2 + A51)

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61205 (364881) - prosinec 1996

Ultrazvuk. Systémy pro odstraňování zubního kamene. Měření a deklarace výstupních charakteristik

230 Kč

ČSN EN 60107-5 (367006) - prosinec 1996

Doporučené metody měření televizních přijímačů. Část 5: Elektrická měření televizních přijímačů s vícekanálovým zvukem používající dvoukanálový digitální systém NICAM

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN EN 60244-5 (367117) - prosinec 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

590 Kč

ČSN EN 60244-9 (367117) - prosinec 1996

Metody měření rádiových vysílačů. Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů

350 Kč

ČSN EN 61079-3 (367620) - prosinec 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření přijímacích systémů s vnější a ladicí jednotkou

230 Kč

ČSN EN 61079-5 (367620) - prosinec 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření jednotek dekodérů pro systémy MAC/paket

570 Kč

ČSN EN 60961 (368534) - prosinec 1996

Kazetové videomagnetofony používající šikmý záznam na pásek 12,65 mm (0,5 in). Typ L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 824 (369363) - prosinec 1996

Terminologie vztahující se k mikroprocesorům

190 Kč

ČSN EN 726-1 (369723) - prosinec 1996

Systémy s identifikačními kartami. Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení. Část 1: Přehled systémů

190 Kč

ČSN EN 726-4 (369723) - prosinec 1996

Systémy s identifikačními kartami. Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení. Část 4: Aplikačně nezávislé požadavky na koncová zařízení, vztahující se na karty

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 0505/změna Z1 (410505) - prosinec 1996

Ocel 10 505

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN ISO 10280/změna Z1 (420522) - prosinec 1996

Ocel a železo. Stanovení obsahu titanu. Spektrofotometrická metoda s diantipyrylmethanem

32 Kč

ČSN EN 23312 (420870) - prosinec 1996

Slinuté kovové materiály a slinuté karbidy. Stanovení Youngova modulu pružnosti

125 Kč

ČSN EN 23909 (420885) - prosinec 1996

Slinuté karbidy. Stanovení kobaltu. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN EN 24501 (420886) - prosinec 1996

Slinuté karbidy. Stanovení titanu. Fotometrická peroxidová metoda

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1787/změna Z1 (441787) - prosinec 1996

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody odběru a přípravy vzorků pro fyzikální zkoušky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 2200-2 (462200) - prosinec 1996

Brambory. Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor

190 Kč

ČSN 46 3050/změna Z2 (463050) - prosinec 1996

Skořápkové ovoce čerstvé

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 3051 (463051) - prosinec 1996

Kaštany jedlé

125 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 27213 (500202) - prosinec 1996

Buničiny. Odběr vzorků ke zkouškám

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 1839 (580410) - prosinec 1996

Čaj. Odběr vzorků

125 Kč

ČSN ISO 1572 (580411) - prosinec 1996

Čaj. Příprava mletého vzorku o známém obsahu sušiny

125 Kč

ČSN ISO 1573 (580412) - prosinec 1996

Čaj. Stanovení ztráty hmotnosti při 103 °C

125 Kč

ČSN ISO 9768 (580413) - prosinec 1996

Čaj. Stanovení vodného extraktu

125 Kč

ČSN ISO 1575 (580414) - prosinec 1996

Čaj. Stanovení celkového popela

125 Kč

ČSN ISO 1577 (580416) - prosinec 1996

Čaj. Stanovení popela nerozpustného v kyselině

125 Kč

ČSN ISO 6770 (580441) - prosinec 1996

Instantní čaj. Stanovení měrné hustoty volně sypaného čaje a čaje sklepaného

190 Kč

ČSN ISO 7513 (580442) - prosinec 1996

Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení obsahu vlhkosti (ztráty hmotnosti při 103 °C)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t

190 Kč

ČSN ISO 7514 (580443) - prosinec 1996

Instantní čaj v pevném stavu. Stanovení celkového popela

125 Kč

ČSN ISO 5561 (580516) - prosinec 1996

Kmín tmavý a kmín světlý (Carum carvi Linnaeus) celý. Specifikace

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3219 (640347) - prosinec 1996

Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgonaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí

230 Kč

ČSN 64 3510/změna Z2 (643510) - prosinec 1996

Plasty. Desky z pěnového polystyrénu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 1008 (666517) - prosinec 1996

Fotografie. Rozměry papíru. Papíry v listech pro obrazovou fotografii

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 295-1/změna Z1 (725201) - prosinec 1996

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 295-2/změna Z1 (725201) - prosinec 1996

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 295-3/změna Z1 (725201) - prosinec 1996

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 3: Zkušební postupy

Změna byla zrušena k 11. lednu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 295-5/změna Z1 (725201) - prosinec 1996

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 993-13 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace

190 Kč

ČSN EN 993-2 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

190 Kč

ČSN EN 993-4 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny

190 Kč

ČSN EN 1094-4 (726080) - prosinec 1996

Žárovzdorné výrobky izolační. Část 4: Stanovení objemové hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků

125 Kč

ČSN 72 7303/změna Z2 (727303) - prosinec 1996

Tepelně izolační výrobky z anorganických vláken. Metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7371/změna Z3 (727371) - prosinec 1996

Stavební desky z dřevěné vlny a cementu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P ENV 1991-1/změna Z1 (730035) - prosinec 1996

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0580-3/změna Z1 (730580) - prosinec 1996

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

32 Kč

ČSN 73 0580-4/změna Z1 (730580) - prosinec 1996

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

32 Kč

ČSN 73 6425/změna Z1 (736425) - prosinec 1996

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 9963-1 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3

190 Kč

ČSN EN ISO 9963-2 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)

190 Kč

ČSN EN ISO 9887 (757774) - prosinec 1996

Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-N02 (800128) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N02: Stálobarevnost při bělení: peroxid

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N05 (800141) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N05: Stálobarevnost při síření

190 Kč

ČSN EN ISO 105-N03 (800153) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N03: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (mírné)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N04 (800154) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N04: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (silné)

125 Kč

ČSN EN ISO 2060 (800702) - prosinec 1996

Textilie. Nitě na návinech. Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou

230 Kč

ČSN EN ISO 10528 (800836) - prosinec 1996

Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 138 (832260) - prosinec 1996

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

ČSN EN 269 (832262) - prosinec 1996

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 392-1 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 1: Všeobecný návrh sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-09 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-09: Přednostní přístup

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-10 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-10: Přednostní volání (PC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-11 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-11: Čekající volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-12 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-12: Držení volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-13 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-13: Ukončení volání obsazeného účastníka

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-14 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-14: Opožděný přístup

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-15 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-15: Předání řízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-16 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-16: Volání s předností uvolnění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-17 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-17: Vložené volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-18 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-18: Zábrana odchozích volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-19 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-19: Zábrana příchozích volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-20 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-20: Diskrétní poslech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-21 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-21: Rozprostřený poslech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-22 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-22: Přidělení čísla dynamické skupiny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-23 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-23: Ukončení volání bez odpovědi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-24 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1. Část 10-24: Opakování volání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-2 (875042) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 393-1 (875046) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO). Část 1: Všeobecný návrh sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 393-2 (875046) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO). Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-1 (875047) - prosinec 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Specifikace zkoušek. Část 1: Rádio

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 661 (917830) - prosinec 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování roztékavosti vody

125 Kč

ČSN EN 662 (917831) - prosinec 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování zvlnění vlivem vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 663 (917832) - prosinec 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování běžné hloubky vzoru

125 Kč

ČSN EN 666 (917835) - prosinec 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování želatinace

125 Kč