ČSN EN 55013 +A12 (334228) Zrušená norma

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 55013:1990 včetně její změny A12:1994. Norma specifikuje meze a metody měření elektromagnetického rušení způsobeného rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními. Norma uvádí meze a postupy měření elektromagnetického rušení v kmitočtovém rozsahu od 9 kHz do 18 GHz. Normalizovány jsou zejména meze rušivého napětí a výkonu, měřicí přístroje, a metody měření. Dále jsou v normě uvedeny schematické nákresy, zejména zapojení přístrojů. ČSN EN 55013 + A12 (33 4228) byla vydána v prosinci 1996. Nahradila ČSN 33 423 z 20.12.1984.

Označení ČSN EN 55013 +A12 (334228)
Katalogové číslo 20207
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963202075
Změny a opravy A13 2.98t, Cor.1 7.98t, A14 11.99t, Z1 8.02t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN EN 55013 (334228)
Tato norma nahradila ČSN 33 4230 (334230) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)