ICS 33.160.20 - Rozhlasové přijímače

ČSN 34 5115 (345115) - květen 1991

Televizní obrazová technika. Názvosloví

945 Kč

ČSN EN 60107-5 (367006) - prosinec 1996

Doporučené metody měření televizních přijímačů. Část 5: Elektrická měření televizních přijímačů s vícekanálovým zvukem používající dvoukanálový digitální systém NICAM

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN IEC 315-3 (367090) - listopad 1993

Meracie metódy rádiových prijímačov na různé druhy vysílania. Časť 3: Prijímače amplitúdovo modulovaného rozhlasového vysielania

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.99t, A1 2.00t

635 Kč

ČSN EN 50094 +A1 (367350) - květen 1997

Systém řízení přístupu pro MAC/packet: EUROCRYPT

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 1041-1 (368450) - srpen 1994

Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření. Část 1: Všeobecné obrazové (NTSC/PAL) a zvukové vlastnosti (podélný záznam)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 7.94, Z1 12.97t

372 Kč

ČSN ETS 300 249 (876006) - únor 1995

Družicové pozemské stanice (SES). Zařízení určená jen pro příjem televize (TVRO), používaná v rozhlasové družicové službě (BSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 163 (879004) - leden 1996

Televizní systémy. NICAM 728: Specifikace dvoukanálového digitálního přenosu zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 (879005) - leden 1996

Televizní systémy. Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625-řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 ed. 2 (879005) - červen 1997

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 1 (879013) - září 1997

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč
foo