ICS 33.160.20 - Rozhlasové přijímače

ČSN EN 55020 ed. 3 (334288) - září 2007

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.11t, Z2 9.11t, A11 5.12t, A12 12.16t, Z3 4.20t

Norma bude zrušena k 28. červenci 2022 (přejít na náhradu).

876 Kč

ČSN 34 5115 (345115) - květen 1991

Televizní obrazová technika. Názvosloví

945 Kč

ČSN EN 60107-1 (367006) - duben 1999

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 1: Všeobecně - Vysokofrekvenční a obrazová měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

2 650 Kč

ČSN EN 60107-5 (367006) - prosinec 1996

Doporučené metody měření televizních přijímačů. Část 5: Elektrická měření televizních přijímačů s vícekanálovým zvukem používající dvoukanálový digitální systém NICAM

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN EN 60107-7 (367006) - listopad 1998

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 7: Displeje HDTV

550 Kč

ČSN EN 60107-8 (367006) - prosinec 1998

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 8: Měření na zařízení D2-MAC /packet

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 107-6 (367006) - září 1997

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 6: Měření nestandardního přijímaného signálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50201 (367011) - červen 2002 aktuální vydání

Rozhraní pro DVB-IRD

340 Kč

ČSN EN 60315-4 (367090) - červen 1999

Metody měření rádiových přijímačů pro různé druhy vysílání - Část 4: Přijímače kmitočtově modulovaného rozhlasového vysílání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

990 Kč

ČSN IEC 315-1 (367090) - prosinec 1993

Meracie metódy rádiových prijímačov na rôzné druhy vysielania. Část 1: Všeobecné úvahy a meracie metódy vrátanie nízkofrekvenčných meraní

440 Kč

ČSN IEC 315-3 (367090) - listopad 1993

Meracie metódy rádiových prijímačov na různé druhy vysílania. Časť 3: Prijímače amplitúdovo modulovaného rozhlasového vysielania

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.99t, A1 2.00t

635 Kč

ČSN EN 60864-2 (367120) - červen 1999

Normalizace propojení rozhlasových vysílačů nebo vysílacích systémů s dohlížecím zařízením - Část 2: Normy rozhraní pro systémy používající propojení pomocí datové sběrnice

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2021.

440 Kč

ČSN EN 50248 (367311) - březen 2002 aktuální vydání

Vlastnosti přijímačů DAB

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

370 Kč

ČSN EN 50255 (367312) - srpen 1999

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Specifikace datového rozhraní přijímače (RDI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.02t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 50320 (367313) - leden 2002 aktuální vydání

Systém digitálního rozhlasového vysílání - Specifikace souboru příkazů DAB pro přijímače (DCSR)

570 Kč

ČSN EN 50094 +A1 (367350) - květen 1997

Systém řízení přístupu pro MAC/packet: EUROCRYPT

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50203 (367516) - leden 1999

Automatická instalace kanálu (ACI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.99t

465 Kč

ČSN EN 50256 (367551) - listopad 1999

Vlastnosti přijímačů DVB

190 Kč

ČSN EN 61305-2 (368311) - březen 1999

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 2: FM tunery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 1041-1 (368450) - srpen 1994

Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření. Část 1: Všeobecné obrazové (NTSC/PAL) a zvukové vlastnosti (podélný záznam)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 7.94, Z1 12.97t

372 Kč

ČSN ETS 300 249 (876006) - únor 1995

Družicové pozemské stanice (SES). Zařízení určená jen pro příjem televize (TVRO), používaná v rozhlasové družicové službě (BSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 748 V1.1.2 (877572) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Vícebodové obrazové distribuční systémy (MVDS) na 10 GHz a výše

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 163 V1.2.1 (879004) - únor 1999

Televizní systémy - NICAM 728: přenos dvoukanálového digitálního zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, K1 a L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 163 (879004) - leden 1996

Televizní systémy. NICAM 728: Specifikace dvoukanálového digitálního přenosu zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 294 V1.3.2 (879005) - duben 1999

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 (879005) - leden 1996

Televizní systémy. Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625-řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 ed. 2 (879005) - červen 1997

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 294 ed. 3 (879005) - září 1998

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 421 V1.1.2 (879006) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pracující v pásmu 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 429 V1.1.2 (879007) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro kabelové systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 429 V1.2.1 (879007) - únor 1999

Digitální televize (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro systémy kabelové televize

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 401 ed. 2 (879008) - duben 1998

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 472 V1.2.2 (879009) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 473 V1.1.2 (879010) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 468 V1.3.1 (879012) - leden 1999

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 1 (879013) - září 1997

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 2 (879013) - březen 1999

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 732 ed. 1 (879014) - prosinec 1997

Televizní systémy - Zdokonalený 625-řádkový televizní systém PAL/SECAM - Referenční signály pro potlačení obrazů (GCR)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 731 ed. 1 (879015) - leden 1998

Televizní systémy - Televize se zvýšenou rozlišovací schopností 625 řádek (PAL) - PAL plus

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 744 V1.1.2 (879016) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 744 ed. 1 (879016) - leden 1998

Digitální televizní vysílání - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi (DVB-T)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.1 (879016) - srpen 2009

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETS 300 750 ed. 1 (879017) - únor 1998

Rádiové vysílací systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače, pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) v pásmu 66 MHz až 73 MHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 749 V1.1.2 (879019) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Mikrovlnné vícebodové distribuční systémy (MMDS) pod 10 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 749 ed. 1 (879019) - únor 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro systémy MMDS pod 10 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 707 ed. 1 (879021) - červenec 1998

Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro přenos dat elektronického TV průvodce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 801 ed. 1 (879023) - srpen 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající veřejné komutované telekomunikační sítě (PSTN)/digitální sítě integrovaných služeb (ISDN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 743 ed. 1 (879024) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 799 ed. 1 (879025) - září 1998

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přepravy souboru (ETI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 802 ed. 1 (879026) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Protokoly nezávislé na síti pro interaktivní služby DVB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 813 ed. 1 (879027) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Rozhraní DVB v sítích plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 192 V1.1.1 (879028) - listopad 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 234 V1.1.1 (879029) - listopad 1998

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 798 V1.1.1 (879030) - leden 1999

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní digitálního základního pásma obsahujícího složky I a Q (DIQ)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 814 ed. 1 (879031) - květen 1999

Digitální televize (DVB) - Rozhraní DVB pro sítě synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 193 V1.1.1 (879032) - srpen 1999

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč