ICS 33.160 - Audiotechnika, videotechnika a audiovizuální technika

ČSN EN 50065-4-3 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-4 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50065-4-5 (333435) - srpen 2003

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62295 (367022) - únor 2010

Multimediální systémy - Společný komunikační protokol pro interkonektivitu v heterogenních sítích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60728-1-2 ed. 2 (367211) - listopad 2014 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61030 (368010) - říjen 1997

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Domácí digitální sběrnice (D2B)

570 Kč

ČSN EN IEC 63033-2 (368609) - červen 2019

Vozidlové multimediální systémy - Řídicí systém monitorování - Část 2: Kamerové rozhraní a metody záznamu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62365 ed. 2 (368633) - únor 2010 aktuální vydání

Digitální zvuk - Digitální rozhraní vstup-výstup - Přenos digitálního zvuku sítěmi s asynchronním přenosovým módem (ATM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-7 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 7: Společné části - Definice formátů dat základní třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62949 (369061) - říjen 2017

Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím

340 Kč

ČSN EN 60948 (369904) - květen 1995

Číslicová klávesnice pro domácí elektronické systémy (HES)

125 Kč

ČSN ETS 300 174 (873523) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Digitální kódování složkových televizních signálů pro aplikaci příspěvkové kvality v rozsahu 34 - 45 Mbit/s

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 747 ed. 1 (874001) - březen 1998

Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 072 (877505) - červen 1995

Koncová zařízení (TE). Protokol prezentační vrstvy videotexu. Syntaxe dat prezentační vrstvy videotexu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 073 (877506) - červen 1995

Syntaxe dat presentační vrstvy videotexu. Geometrické zobrazení (Doporučení CEPT T/TE 06-02, Edinburg 1988)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 074 (877507) - červen 1995

Syntaxe dat presentační vrstvy videotexu. Transparentní data (Doporučení CEPT T/TE 06-03, Edinburg 1988)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 105 (877518) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 106 (877519) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu mezi terminálem a hostitelským počítačem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 149 (877529) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Videotex. Audiosyntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 382 (877553) - únor 1996

Koncová zařízení (TE). Zdokonalená služba na videotexovém rozhraní člověk - stroj (VEMMI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 472 (879009) - srpen 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Specifikace pro přenos signálu teletext (systém ITU-R Teletext B) v bitovém toku digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 472 ed. 2 (879009) - leden 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu podle ITU-R systému B v bitovém toku DVB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 473 (879010) - srpen 1996

Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 468 ed. 2 (879012) - prosinec 1997

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč